Ewoud Butter

hoofdredacteur

Ewoud Butter is hoofdredacteur en initiatiefnemer van Republiek Allochtonië. Hij schrijft achtergrond- en opiniestukken, factchecks en nieuwsberichten. Daarnaast redigeert en plaatst hij de stukken van gastauteurs. 

Ewoud is politicoloog en werkt als zelfstandig onderzoeker, adviseur, projectleider, (interim-) manager en toneelschrijver. Hij is sinds 1990 in deze functies werkzaam op de terreinen van diversiteit, emancipatie, islam, discriminatie en radicalisering. 

Als onderzoeker doet hij voornamelijk praktijkgericht onderzoek, vaak met actieve betrokkenheid van grassrootsorganisaties en bij voorkeur resulterend in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen. Ewoud werkt graag samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere ZZP’ers. Hij is lid van het Onderzoekerscollectief,een samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein. 

Omdat het debat over integratie en islam volgens Ewoud de laatste decennia te veel gedomineerd wordt door frames en vooroordelen, startte hij in 2005 het blog Republiek Allochtonië. Voor dit werk en inzet voor de mensenrechten ontving Ewoud in 2016 de Clara Meijer Wichmannpenning. 
Ewoud was mede-initiatiefnemer van de factchecksite stellingchecker en en samen met Roemer van Oordt van de website polderislam.nl. Samen met Roemer publiceerde hij het naslagwerk Zuilen in de Polder; een verkenning van de institutionalisering van de islam

Daarnaast schrijft Ewoud fictie. Hij publiceerde o.a. een roman (Isa, 2008) en schreef zeven toneelstukken die in Nederland en België zijn opgevoerd. Meer informatie op zijn website

Blogs van Ewoud Butter