Aantal allochtone gemeenteraadsleden stabiel

In achtergronden op 19-04-2010 | 09:59

Het percentage vrouwelijke raadsleden is na de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad niet gewijzigd ten opzichte van 2006. Ook het aantal allochtone raadsleden bleef, tegen de verwachting in, nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

Traditiegetrouw onderzoekt het IPP bij landelijke verkiezingen hoeveel vrouwen en allochtonen erin geslaagd zijn een zetel te behalen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. is het aandeel vrouwelijke raadsleden ten opzichte van 2006 gelijk gebleven, namelijk 26%. In 2002 was dit 24%, in 1998 22% en in 1994 22%. Kortom, er zit al lange tijd geen of weinig vooruitgang in het aandeel vrouwelijke raadsleden.

In de aanloop naar de verkiezingen van maart jl. verschenen verschillende prognoses over het aantal niet-westerse allochtonen dat in de gemeenteraden gekozen zou worden. De PvdA, de partij die het grootste deel ‘levert’ van de allochtone raadsleden, zou flink verliezen. Bovendien zouden partijen aarzelend zijn om allochtonen op verkiesbare plaatsen te zetten. De voorspelling was dat het aantal allochtone raadsleden drastisch achteruit zou gaan, zo niet gehalveerd zou worden. In dat licht bezien is het resultaat van de verkiezingen verrassend. Het IPP heeft uitgezocht hoeveel allochtone raadsleden er gekozen zijn: 303. Bij de verkiezingen van 2006 waren het er 302. Eén meer dus!

De Partij van de Arbeid is de partij met de meeste allochtone raadsleden gebleven. De raadsleden van Turkse afkomst zijn weer ruimschoots in de meerderheid.

Het aandeel van de vrouwen binnen de groep allochtonen is gedaald ten opzichte van 2006. Exacte cijfers en een vergeijking met de resultaten van 2006 vindt u hier.

 Evenals bij de vorige lokale verkiezingen hebben de kiezers gebruik gemaakt van voorkeurstemmen. In de 31 grootste gemeenten (de G31) zijn 49 van de 129 allochtone raadsleden met voorkeurstemmen in de raden gekomen, dit is 38%. In 2006 was dit 25%.

Verrassend is ook het gegeven dat de Nederlandse Moslimpartij, een nieuwe partij die in zeven gemeenten heeft meegedaan, geen enkele raadszetel heeft gehaald. De Islam Democraten haalden, evenals in 2006, alleen in Den Haag een zetel.

Bron: IPP


Meer over allochtone raadsleden, ipp, onderzoek, verkiezingen.

Delen: