Allochtone ouders hebben behoefte aan mediaopvoedondersteuning op maat

In achtergronden op 24-09-2012 | 14:16

Allochtone ouders op eenzelfde wijze gebruik maken van het internet als autochtone ouders. Ook hebben allochtone ouders dezelfde vragen rond opvoeding en internetgebruik van hun kinderen en ze hebben dezelfde behoeften aan opvoedingsondersteuning. Maar, allochtone ouders nog nauwelijks toegang tot deze opvoedingsondersteuning. Ook is er een gebrek aan mediacoaches met een interculturele achtergrond die taalbarrières en cultuurverschillen makkelijk kunnen overbruggen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Miramedia en Pharos naar ‘mediaopvoedondersteuning’ voor allochtone ouders in achterstandswijken. ’Mediaopvoed-ondersteuning’ is opvoedondersteuning waarbij ouders hun kinderen leren begeleiden in het kritisch omgaan met social media en internet.

Op websites en mediacoachopleidingen wordt weinig aandacht besteed aan allochtone ouders. In de teksten en het beeldmateriaal kunnen allochtone ouders zichzelf niet terugvinden.

Reguliere lokale organisaties zoals bijvoorbeeld bibliotheken, geven aan dat ze allochtone ouders slechts mondjesmaat bereiken. Brochures, websites, ouderavonden en  cursussen over mediaopvoedondersteuning, houden meestal geen rekening met taalbarrières en diversiteit.

Ook zijn er weinig mediacoaches (professionals die kinderen en ouders kritisch leren omgaan met de media) met interculturele competenties en besteden opleidingen tot mediacoach nauwelijks aandacht aan diversiteit.

Lees meer bij Pharos.

Lees hier de rapportage Allochtone ouders en de digitale generatiekloof’

Meer artikelen over mediawijsheid hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like onze facebookpagina. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over media, mediawijsheid, mira media, onderzoek, opvoeding, ouders, pharos.

Delen: