Allochtonen vaker depressief of schizofreen

In achtergronden op 17-05-2011 | 10:57

De geestelijke gezondheid van niet-westerse allochtonen in Nederland is slechter dan van autochtone Nederlanders. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders hebben een verhoogd risico om depressieve en psychotische stoornissen te krijgen. Het risico op een bipolaire stoornis is alleen significant hoger voor Turkse Nederlanders van de tweede generatie. Dat concluderen Jean-Paul Selten (psychiater en epidemioloog) en zijn collega-onderzoekers.

Zowel Turkse, Marokkaanse als Surinaamse Nederlanders werden in de periode 2002-2006 vaker behandeld voor een depressieve stoornis dan autochtone Nederlanders. Het risico op behandeling wegens een psychotische stoornis was bij de eerste generatie verhoogd voor Surinaamse Nederlanders (mannen en vrouwen) en Marokkaans- Nederlandse mannen.
Voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders van de tweede generatie was het risico 6 tot 9 keer hoger dan voor autochtone leeftijdsgenoten.

Uit eerder onderzoek bleek dat migranten met een psychotische stoornis later in psychiatrische behandeling komen dan autochtonen, 'mogelijk doordat zij vaker niet-medische verklaringsmodellen hanteren dan autochtonen,' schrijven Selten en collega's. Ook is bekend dat patiënten met onbehandelde ziekten zich vooral in lagere sociale klassen bevinden.

Voor psychotische stoornissen geldt dat de relatieve risico’s voor allochtonen van de tweede generatie nog hoger waren dan bij eerder onderzoek. 'Schrikbarend' noemen de wetenschappers de bevindingen dat de diagnose schizofrenie zoveel voorkomt onder de in Marokko (78%) of Suriname (85%) geboren mannen met een psychotische stoornis. 'Als men bedenkt dat gemiddeld 20% van de behandelde patiënten niet meegeteld kon worden doordat hun geboorteland niet kon worden achterhaald, en dat de cijfers in de algemene bevolking nog veel hoger moeten zijn, aangezien ongeveer de helft van de patiënten helemaal niet in behandeling is, dan zijn deze cijfers schrikbarend. Ze behoren tot de hoogste ooit gerapporteerd in de wereldliteratuur.'

Op zoek naar verklaringen voor de cijfers schrijven Selten en zijn collega's dat de hoge risico’s op depressie 'ten dele verklaard worden door een verschil in socio-economische positie.' Ze vinden het verder aannemelijk dat sociaal-psychologische factoren als gevolg van migratie de 3- tot 5-voudig verhoogde risico’s voor Turkse migranten verklaren.
De verhoogde risico's op psychotische stoornissen onder niet-westerse allochtonen worden deels verklaard door druggebruik. Dat kan echter niet de enige oorzaak zijn omdat mannen en vrouwen wereldwijd evenveel risico op schizofrenie hebben, terwijl vrouwen veel minder drugs gebruiken. De meeste hypothesen over de verhoogde incidentie benadrukken het ziekmakende effect van bepaalde sociale factoren, zoals de langdurige ervaring van vernedering of sociale uitsluiting. Wonen in een wijk met veel leden van de eigen etnische groep zou een beschermend effect hebben.

Dit bericht is afkosmtig van Mikado.nl. Lees het hele bericht op hier

 


Meer over allochtonen, derpressie, gezondheid, onderzoek, psychische stoornissen, schizofrenie.

Delen:

Reacties


reza - 30/04/2016 00:12

Voor de tweede keer moest ik vluchten, dit keer uit Nederland. De eerste keer was uit Iran. Of je gemarteld werd door revolutie garde in Iran of door allerlei sociale prikkels in Nederland, het effect is niet al te verschillend. Voorbeelden van wat je in Nederland overkomt, is niet uiteenlopend. Een hond op je te laten afkomen terwijl je op straat je eigen gangetje gaat, of je out te schelden, minder betalen, totaal te isoleren op je werk, of je gewoon voor de aap te zetten, je op te slaan in een cel omdat er een kleine deukje had gemaakt in iemands auto met je fiets, of.. of.. voor de meeste van ons ALLOCHTONEN is zeer bekend gebeurtenissen. Of je laag geschoold bent of een paar academische opleidingen hebt afgerond, op de sociale gelegenheden ben je vrijwel waardeloos. Je telt gewoon niet mee, je hoort er niet bij, je bent gewoon niet welkome. De hoogste Interesse naar jouw is vaak alleen de vraag “hey, waar kom je vandaan”? In die paar jaren in Nederland, heb ik ook Jan Maatjes, Geert Wildertjes meegemaakt die alles de schuld verklaarden van “die buitenlanders”. Ik zag mijzelf zeer hard werken, bedrijven out de zand helpen, zeer grote projecten met succes te leiden maar toch zo te worden aangesproken kwam mij zeer te duur te staan. Elke willekeurige idioot tegen jouw te roepen wat hi wilde terwijl je gewoon sprakeloos hem stond toe te kijken. Ga je ergens bezwaar maken, maken ze ergens meteen een notatie “agressief” en de volgende keer vergeet het maar.
Ja! nu ben ik psychisch ziek. Vind je dat vreemd? Toch dankzij Nederland leef ik nog.
Reza.