Amsterdam wordt steeds 'witter'

In achtergronden op 30-01-2011 | 13:39

Het beeld dat Amsterdam snel steeds 'zwarter' wordt, blijkt onjuist te zijn. De migratie naar Amsterdam verandert van karakter: steeds meer binnen- en buitenlandse hoogopgeleide jongeren trekken naar de stad en ook weet de stad beter afgestudeerde studenten vast te houden.
Tegelijkertijd blijken autochtone vrouwen weer meer te kinderen krijgen, terwijl allochtone gezinnen juist kleiner worden. Dat blijkt volgens het Parool uit onderzoek van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) naar de bevolkingssamenstelling.

Lees meer in het parool

Zie ook:

minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

hoe snel islamiseert Amsterdam


Meer over allochtonen, amsterdam, autochtonen, migratie, onderzoek, vruchtbaarheidscijfer.

Delen:

Reacties


Willem van Es - 06/04/2012 15:41

Misschien een late reactie. Het is zo simpel. Het probleem wordt door regels die het CBS en O+S hebben gedefinieerd weg gewerkt. Wat is een allochtoon? Een persoon die in het buitenland is geboren OF geboren is uit ouders waarvan er ten minste één in het buitenland is geboren. Voorbeeldje; Prins Willem-Alexander is in Nederland geboren maar zijn vader is geboren in Duitsland dus een (westerse) allochtoon. Het gaat niet verder dan de directe ouders. Grootouders tellen niet meer mee. Dus was één van je grootouders (zoals bij mij) in het buitenland geboren en je ouders in Nederland, dan ben je autochtoon. Hier zit een addertje onder het gras verscholen. Mohammed is geboren in Nederland, zijn ouders ook - hij is een derde generatie gevalletje - Echter zijn grootouders van beide ouders in Noord-Afrika. Mohammed is een autochtoon. Dus is hij en zijn nakomelingen niet meer in de demografische statistieken terug te vinden als allochtoon. Een de ene kant goed, aan de andere kant niet goed. Stel dat Mohammed - wat wel eens wil voorkomen - in de eigen ((groot)ouders)cultuur is blijven hangen dan kan er geen achterstellingsbeleid worden toegepast. Daarmee bestaat de kans dat - stel dat er meer in de wijk wonen - er geen gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Dus met dat rotte begrip geen 'positieve discriminatie'.

Floris van den Berg - 19/04/2011 02:03

Door: FlorisvandenBerg, 19 apr 2011 01:48
Het verhaal Amsterdam wordt witter is een volstrekt onzinverhaal. De suggestie is dat de verhouding allochtonen -Nederlanders verandert, of dat de verhouding niet-westerlingen – westerlingen verandert. Die verandering zou komen doordat Nederlandse vrouwen ieder meer kinderen zouden krijgen dan ze in het verleden deden, terwijl niet-westerse vrouwen minder kinderen zouden krijgen dan in het verleden. Feit is 1) dat alle vrouwen in Amsterdam minder kinderen krijgen dan vrouwen buiten Amsterdam. Feit is 2)Dat er net zo veel Nederlandse kinderen worden geboren in Amsterdam als niet Nederlandse. Veel Nederlandse ouders verlatende stad met hun kinderen. Die blijven dus niet in Amsterdam Feit is 3) dat er veel meer Nederlanders overlijden in Amsterdam dan westerlingen of dan mensen met wortels in de 3e wereld. Het geboorteoverschot van de Nederlandse bevolking is zeer klein. Tot voor kort was het negatief. De niet-westerse bevolking van Amsterdam groeit absoluut en relatief veel sneller dan de Nederlandse bevolking. De laatste 20 jaar is het percentage Nederlanders gedaald van meer dan 60% van de bevolking van Amsterdam tot 50%. Het percentage Nederlandse schoolkinderen schoolkinderen is gedaald tot 33%.?Met wit en zwart heeft dit alles niets te maken. De gemeente Amsterdam suggereert racisme. De Volkskrant neemt dat over. Turken, Marokkanen en andere Arabieren, Iraniërs en Afghanen zijn allemaal blank, kaukasisch, net als de Nederlanders Indonesiërs, die gelden als westers, en Japanners, zijn bruin of geel. De reden dat de gemeente roept dat de bevolking van Amsterdam witter wordt is propaganda. Dat men het roept is een vorm van liegen. Het zou de Volkskrant - en andere journalisten sieren als ze de achtergronden van het liegen door wethouders zou onderzoeken, en als ze over het liegen zou publiceren.