Cijfers discriminatie 2016 van Landelijke Vereniging tegen Discriminatie

In achtergronden op 28-03-2017 | 11:37

Vorige week publiceerde de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) de Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij de diverse Antidiscriminatievoorzieningen (ADV) zijn binnengekomen in 2016.

Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. Al jarenlang gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst en dat is ook dit jaar weer zo (1.937 keer). Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheldpartijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels.

Meldingen vanwege seksuele gerichtheid zijn ten opzichte van 2015 flink gestegen. Datzelfde geldt voor de grond politieke gezindheid. Dit is te verklaren door de situatie die in Nederland ontstond na de mislukte staatsgreep in Turkije. Circa 7% van het totaal aantal meldingen betreft godsdienst. Meestal zijn deze vanwege het islamitisch geloof. Het gaat om 254 van de 348 meldingen,


De ADV’s registreren ook de terreinen waarop de discriminatiemeldingen zich afspelen. De arbeidsmarkt is hier al jaren de meest genoemde categorie. Wel is het aantal dit jaar gedaald. Zaken die zich voordoen op de arbeidsmarkt zijn respectievelijk het meest op de gronden ras, leeftijd, geslacht en godsdienst gebaseerd. Het terrein publieke en politieke opinie (waaronder uitspraken van politici en columnisten vallen), is flink gestegen.

Uit onderzoek blijkt dat veel discriminatie incidenten nergens worden gemeld en daardoor buiten de registraties blijven. Dit jaaroverzicht is mede daarom één van de bronnen waar naar gekeken moet worden om een meer volledig beeld van discriminatie in Nederland te krijgen.

Bron: Art1MiddenNederland

Lees het gehele rapport hier

Meer over discriminatie op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over art1, discriminatie, onderzoek.

Delen:

Reacties


Khalid Ahmed Chaudry - 28/03/2017 13:04

Wie Zegt dat " Nederlands and Nederlandse Samenleving is Discriminatie Vrij " ? Mijn landgenoten , Wat gebeurt met onze normen en waarden, waar ligt onze fatsoenlijkheid en gastvrijheid, is dit alles gegaan naar de 'Vuilnessbak van de Geschiedenis' of zijn wij bereid samen problemen te oplossen ?