De gekleurde PVV-stemmer

In achtergronden door Eva Schram op 02-09-2012 | 10:21

Tekst Eva Schram

PVV-stemmers zijn ontevreden blanke mannen en vrouwen. Toch? Fout! Er stemmen ook veel migranten op de partij. Shashi Roopram onderzocht waarom – onder Surinaamse Hindoestanen – en vond een verrassend antwoord.

Marokkaan? Dan stem je links, waarschijnlijk PvdA. Hetzelfde geldt als je Turks, Surinaams of van een andere etnische minderheid bent. Dat is de overheersende opvatting over de politieke oriëntatie van migranten in Nederland, zowel in de maatschappij als in de wetenschap. Maar klopt dat wel? Twee jaar geleden voerde Shashi Roopram (30) campagne voor de PvdA in Den Haag en kwam hij erachter dat veel Surinaamse Hindoestanen die hij tegenkwam van plan waren PVV te stemmen. Op een goede dag sprak Roopram een moslim van Surinaams Hindoestaanse afkomst die zei dat hij te veel last had van Turken en Marokkanen in de buurt. Toen Roopram hem confronteerde met het feit dat hij zelf islamitisch was, zei hij dat Wilders het niet over hem had als die tegen moslims ageerde. ‘Dat was echt een trigger voor mij, ik wilde begrijpen waarom mensen zo dachten,’ zegt Roopram. En dus schreef hij voor zijn researchmaster een paper over Surinaams Hindoestaanse PVV-stemmers, dat vandaag gepresenteerd wordt tijdens de KIESkleurig conferentie in Den Haag.

Hoe is je onderzoek opgezet?

‘Na mijn studie geschiedenis aan de Erasmus Universiteit ben ik in september 2010 een de master Social Research aan de VU gaan doen. Ik had tijdens mijn campagnewerkzaamheden dus al wat veldwerk gedaan, en dat heb ik voortgezet. Ik was niet zozeer geïnteresseerd in hoeveel mensen in deze bevolkingsgroep PVV stemden, maar waarom ze dat deden. Daarom heb ik een kwalitatief onderzoek opgezet. Ik ben begonnen met het benaderen van Surinaamse organisaties en verenigingen, maar daar kwam ik niet veel verder mee. Toen ben ik in persoonlijke kring en op Facebook en Hyves gaan zoeken, en toen kwam ik een aantal mensen op het spoor. Via hen kwam ik weer bij andere mensen terecht, en zo kreeg ik een onderzoeksgroep van twintig personen die ik ben gaan interviewen. Bij sommige mensen heb ik ook echt observaties gedaan. Als ze me bijvoorbeeld vertelden dat ze last hadden van de moskee bij hun in de buurt, omdat die zoveel kabaal maakt, vroeg ik ze of ik dat zelf een keer mocht komen waarnemen. En dan blijkt die moskee inderdaad veel overlast te geven en kun je je beter indenken hoe mensen tot een stem op de PVV komen.’

Wat is er uit het onderzoek gebleken?

‘Ik ben tot de ontdekking gekomen dat er drie mogelijke verklaringen voor een PVV-stem van een Surinaamse Hindoestaan: overlast, aversie tegen teren op de welvaartstaat en een anti-islam sentiment. Die verklaringen komen voort uit ideeën binnen de Surinaams Hindoestaanse gemeenschap, zoals het idee dat Hindoestanen succesvol zijn, maar ook negatieve ideeën over moslims. Daarom hebben ze moeite met overlast van moslims of andere migrantengroepen en met migranten die volgens hen teren op de welvaartstaat. Dat maakt het voor hen aantrekkelijk op de PVV te stemmen.’

Ga je verder onderzoek hiernaar doen?


‘Ja, ik ben nu bezig met een voorstel voor promotie-onderzoek. Ik heb nu een benchmark neergezet, maar in verder onderzoek wil ik dan bijvoorbeeld uitzoeken waarom niet elke Surinaamse Hindoestaan op de PVV stemt. Wat ik vooral interessant vind, en dat wordt cruciaal in mijn vervolgonderzoek, is het succesverhaal: als je jezelf als succesvol ziet, kun je je verwijderen van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Er zullen dus bijvoorbeeld ook best Turken of Marokkanen stemmen die PVV stemmen. In de wetenschappelijke literatuur wordt er vanuit gegaan dat migranten zich altijd positief identificeren met andere migranten, maar dat is dus niet per se het geval. Ik wil gaan kijken hoe dat doorwerkt in andere migrantengroepen die PVV stemmen.’

Eva Schram is redactrice van het weblog Sargasso waarop dit artikel eerder verscheen.
Sargasso en Republiek Allochtonië werken samen en nemen geregeld artikelen van elkaar over.

Zie ook: Achter de PVV (van Chris Aalberts)

Meer over de verkiezingen op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over #tk2012, allochtone kiezer, eva schram, onderzoek, pvv, Shashi Roopram, surinaamse hindoestanen.

Delen: