De ramadan raakt steeds meer ingeburgerd

In achtergronden door Ewoud Butter op 06-06-2016 | 08:00

Ruim een derde (37%) van de Nederlanders kent mensen die meedoen aan de ramadan. In grote lijnen is de ramadan voor de meeste mensen dan ook geen raadsel: maar 2% zegt er nog nooit van gehoord te hebben en 98% weet dat de maand wordt afgesloten met het Suikerfeest.
71% van de Nederlanders heeft er geen problemen mee als moslims in Nederland meedoen aan de ramadan en 38% zegt bewondering te hebben voor de mensen die eraan meedoen.
Dat meldt Motivaction in een persbericht.

De ramadan is vandaag begonnen. Een groot deel van de bijna 1 miljoen Nederlandse moslims doet mee aan de vastenmaand.

De Nederlandse bevolking weet inmiddels relatief veel over de ramadan. Bij het grootste deel van de Nederlanders (89%) is bijvoorbeeld bekend dat zwangere vrouwen niet hoeven te vasten.
Ter vergelijking: over Pasen en Pinksteren weten Nederlanders relatief weinig. Zo is bij tweederde van de Nederlanders onbekend dat met Pasen onder andere wordt herdacht dat Jezus opstond uit zijn graf. Slechts eenderde van de Nederlanders weet dat vuur het symbool van Pinksteren is.

39% van de Nederlanders vindt het goed wanneer minister-president Rutte de Nederlandse moslims feliciteert met het aanbreken van de ramadan. Eenzelfde percentage heeft er geen oordeel over en stoort zich er niet aan. 22% van Nederland vindt het echter niet positief dat de president dat doet. Overigens vindt ook 39% van de ondervraagden dat Rutte moet stoppen met gelukwensen voor religieuze feestdagen.

Betekenis van Ramadan (bron: polderislam.nl)
Volgens de islamitische kalender is Ramadan de negende maand van het jaar. Het is de maand waarom er tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het eind van de ramadan wordt op grootse wijze gevierd met het Suikerfeest (‘Id al-fitr). De vastenmaand werd ingesteld na de veldslag bij Badr (624), waarbij duizend Mekkanen het onderspit dolven tegen driehonderd moslims. De Koran schrijft de overwinning toe aan Gods interventie. Deze daad wordt nog steeds herdacht met de vasten.

Ramadan is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed. Ramadan is geen rouwmaand, maar een feestmaand. Anders dan bij de christenen is de vasten geen offer aan God, maar een vorm van zelfoverwinning ter ere van God.

Vasten
Het vasten houdt in dat er niet wordt gegeten, gedronken en gerookt. Daarnaast onthoudt men zich ook van geslachtsgemeenschap. Vasten is niet voor iedereen verplicht. Zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in gebieden waar oorlog heerst, jonge kinderen, reizigers en andere waarvoor het vasten een mogelijke bedreiging is worden uitgezonderd van het vasten. Zij kunnen de vasten op een later moment inhalen.

Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest. Je wijdt jezelf vooral aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Het is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

Er zijn voor moslims vijf redenen om te vasten: het is een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God, het is een van de vijf zuilen van de islam (en dus ook verplicht), het vasten zorgt voor zelfdiscipline, het laat je voelen hoe het is om honger te hebben en het is een manier om aan je zwakheden te werken.

Vaststelling Ramadan

Gemeten naar de christelijke jaartelling begint de ramadan elk jaar op een andere datum. Het islamitische jaar duurt iets korter dan het christelijke jaar en kent een andere maandcyclus. Binnen de christelijke kalender verschuiven islamitische feestdagen telkens ongeveer elf dagen naar voren. Ongeveer, want het begin en het eind van de maand lopen niet in alle landen synchroon; formeel begint en eindigt de nieuwe maand pas als de maansikkel wordt waargenomen en bij slechte weersomstandigheden kan dat soms even duren. Zo kan het gebeuren dat de maand ramadan in het ene land eerder begint dan in het andere.

Veel landen houden vast aan het belang van het visueel waarnemen van de maan. Andere landen gebruiken een rekenmethode waardoor ze al ver van te voren weten wanneer de maan te zien zal zijn. Dit is gemakkelijker omdat de mensen dan rekening kunnen houden met (de aanvang van de) Ramadan.

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over ewoud butter, islam, onderzoek, ramadan, vasten.

Delen: