Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 2017-2020

In achtergronden door redactie op 04-03-2021 | 09:52

In de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen stonden in 2017 voornemens om iets tegen discriminatie en racisme te doen. Wat is daarvan terecht gekomen? Wat heeft het kabinet gedaan, wat voor initiatieven zijn er gekomen van de Tweede Kamerfracties en wat voor moties zijn aangenomen in de periode maart 2017 tot en met december 2020?

De onderzoekers Floor Boots en Ewoud Butter doken in opdracht van het Comité 21 maart in het digitale archief van de Tweede Kamer en lazen diverse publicaties op het internet.

Het bleek onmogelijk om alles te lezen: alleen al in de periode van 15 maart 2017 tot 31 december 2020 komt de term discriminatie in ruim 3000 Kamerstukken voor. Soms zijn dit korte moties, dan weer beleidsstukken of transcripties van lange commissievergaderingen of plenaire overleggen. In dezelfde periode werd het woord racisme in 727 stukken genoemd. Daarna volgden bijvoorbeeld antisemitisme (477), leeftijdsdiscriminatie (266), islamofobie (100), homofobie (67) en Black Lives Matter (61, allemaal na juni 2020) en seksisme (57.) In 484 Tweede Kamerstukken ging het in deze periode over transgenders, 284 keer ging het over Zwarte Piet, 118 keer over het slavernijverleden en 67 keer ging over inheemse volken (of volkeren).

In het verkennende rapport Discussie en Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017-2020 wordt een impressie gegeven van hetgeen de afgelopen jaren aan de orde kwam. Behalve de aanpak van discriminatie en racisme in het algemeen, wordt er specifiek gekeken naar etnisch profileren, de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. Ook is er aandacht voor specifieke vormen van discriminatie (en racisme) zoals antisemitisme, moslimhaat, anti-zwart racisme, antiziganisme (gericht tegen Roma en Sinti) en discriminatie op grond van leeftijd, beperking, gender en seksuele gerichtheid.

 

U kunt het rapport hier lezen: Discussie en Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017-2020

 

In oktober 2020 kwam een eerdere versie van het rapport uit. Dit is een update waarin ook het laatste half jaar van 2020 is meegenomen. De komende weken zullen enkele paragrafen uit het rapport ook als artikel verschijnen op Republiek Allochtonië en de website van het Comité 21 maart.

Zie ook: artikelen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen

Net als voorgaande jaren zullen er op Republiek Allochtonie de komende weken verschillende artikelen verschijnen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. 

Enkele relevante artikelen die eerder zijn verschenen:

Over de kandidatenlijsten

Hoeveel kleur krijgt de nieuwe Tweede Kamer?

Over de verkiezingsprogramma's 

Ewoud Butter voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving een overzicht van immigratie, integratie, discriminatie en de aanpak van radicaliseirng in de verkiezingsprogramma's. U kunt het hier nalezen.

En wat beloofden ze vier jaar geleden? Dat overzicht is hier na te lezen.  

Ook interessant:

Het artikel van Riffy Bol en Vera Mulder op de Correspondent: Zo denken en handelen de politieke partijen als het gaat over racisme

De artikelen over God en religie in de verkiezingsprogramma's van de confessionele partijen en de seculiere partijen op Volzin
 

En verder wat oude artikelen op Republiek Allochtonië:

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over #tk2021, #tk21, anti-zwart racisme, antisemitisme, BLM, discriminatie, lhbti, moslimhaat, politiek, racisme, seksisme, verkiezingen.

Delen: