Diversiteit in de Rechtspraak: ‘Voldoe je aan de eisen? Solliciteer, gewoon doen!’

In achtergronden door Claire Schut op 26-08-2018 | 11:18

Regelmatig klinkt de kritiek dat er te weinig rechters met een niet-westerse achtergrond zijn. Zo pleitte onlangs D66-Kamerlid Maarten Groothuizen in het AD voor meer diversiteit in de rechterlijke macht. Hoe kijkt de Rechtspraak daar zelf tegenaan? Marieke Koek, president gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Landelijke selectiecommissie rechters, geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen.

“Moeten er meer rechters komen met een niet-westerse achtergrond? 

“In de Rechtspraak werken al veel collega’s met niet-westerse achtergrond, maar het gaat dan vooral om mensen die geen rechter zijn. Er is een aantal rechters en rechters in opleiding van niet-westerse komaf. Maar het zou goed zijn als zich meer juristen van uiteenlopende culturele achtergronden voor de rechtersopleiding zouden opgeven. De samenleving is diverser samengesteld en het is belangrijk dat mensen zich in het algemeen kunnen herkennen in degenen die rechtspreken. Dit vergroot het vertrouwen in de rechtsstaat, en daarmee het draagvlak en het gezag van de rechter. Meer diversiteit kan daaraan bijdragen, of het nu gaat om culturele achtergrond of bijvoorbeeld de verhoudingen op het gebied van gender: gelet op de grote instroom van vrouwen afgelopen jaren zouden er ook wel meer mannen mogen solliciteren.”

Beoordeelt de Rechtspraak kandidaat rechters met een andere achtergrond anders? 

“Nee, tijdens de selectieprocedure is voor iedereen gelijk. Bij de selectie en opleiding van rechters worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en de inhoud.”

Waarom zijn er zo weinig rechters met een niet-westerse achtergrond? 

“Hier is helaas geen eenvoudig antwoord te geven. Binnen de Rechtspraak voeren we het gesprek hoe we ervoor zorgen dat iedereen, van welke achtergrond ook, zich welkom voelt binnen onze organisatie en daar ook op langere termijn graag blijft werken. Die boodschap dragen we ook naar buiten uit: als je de rechtenstudie hebt gevolgd, over de Nederlandse nationaliteit beschikt, 2 jaar juridische werkervaring hebt opgedaan en graag werk doet waarmee je direct bijdraagt aan de samenleving, ben je welkom om te solliciteren.”

Bron en verder lezen


Zie ook:

Te weinig kleur in de Nederlandse Rechtspraak

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over diversiteit, rechtspraak.

Delen: