Een op de drie Amsterdamse makelaars is bereid in te gaan op discriminerend verzoek

In achtergronden door Ewoud Butter op 21-04-2020 | 09:54

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft onderzoeksbureau RIGO in het najaar van 2019 het onderzoek ‘Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt’ uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 33% van de verhuurmakelaars in Amsterdam bereid is om op verzoek te discrimineren op migratieachtergrond. Woningzoekenden met een niet-westerse achternaam krijgen ook vaker een negatieve reactie als ze belangstelling tonen voor een woning. De gemeente Amsterdam wil nu niet-discriminatie opnemen als voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning voor verhuur. Ook komt er een bewustwordingscampagne.

Mystery calls

Net als eerder de Groene Amsterdammer deed, maakten de onderzoekers gebruik van mystery calls. Hierbij werden 41 makelaars gebeld met de vraag of ze in wilden gaan op een discriminerend verzoek.

Een derde van de gesproken makelaars toonde zich bereid om op het discriminerend verzoek van de verhuurder in te gaan. De helft van deze makelaars liet merken zich ervan bewust te zijn dat het niet mag, maar gaf toch aan er wel rekening mee te willen houden.

Twee derde van de makelaars wilde niet meewerken aan het verzoek van de mystery onderzoeker om vooraf een selectie op afkomst te maken. Het merendeel van hen legde de uiteindelijke beslissing bij de verhuurder zelf neer.

Respondenten die lid zijn van een branchevereniging (MVA of VVA) zijn minder vaak bereid om mee te werken dan de 15 respondenten die geen lid zijn. 

Correspondentietesten

Daarnaast maakten de onderzoekers gebruik van correspondentietesten. Met deze laatste testen werd naar aanleiding van een advertentie schriftelijk contact opgenomen met verhuurders  door twee kandidaathuurders die verschillen op bepaalde kenmerken (etnische achtergrond en sekse). De kleinste woning waarop gereageerd werd telde 32 m2 en de grootste woning 100 m2. De laagste huur die voor een woning werd gevraagd was €1.175 per maand en de duurste woning die in dit onderzoek is opgenomen kostte €2.000 per maand.

In totaal werd er op 250 advertenties gereageerd. Hieruit bleek dat kandidaten met een niet-westerse naam in 19% van de gevallen ongelijk worden behandeld. Dit gold vaker voor mannen (21%) dan voor vrouwen (16%) met een niet-westerse naam. 

Mannen met een Ghanese naam werden in 29% van de gevallen ongelijk behandeld ten opzichte van een Nederlandse naam en mannen met een Arabische naam in 15% van de gevallen ongelijk behandeld. In het onderzoek wordt dat met deze figuur geillustreerd:

Bij goedkopere vrije sectorwoningen vindt vaker discriminatie plaats dan wanneer het om duurdere woningen (vanaf €1735) gaat. Dat wordt geillustreerd met deze figuur:

Volgens het Amsterdamse gemeentebestuur is met dit onderzoek ‘vastgesteld dat discriminatie ook op de Amsterdamse woningmarkt een probleem is’. Wethouder Laurens Ivens heeft de resultaten besproken met de Amsterdamse verhuurdersbranche en de antidiscriminatie organisatie Comité 21 maart. Hij laat in een brief aan de gemeenteraad onder andere weten dat hij niet-discriminatie wil opnemen als voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning voor verhuur. Ook zal met de Makelaarsvereniging Amsterdam een overeenkomst worden gesloten over ‘goed verhuurdersschap’ en er wordt een bewustwordingscampagne opgezet samen met Stichting !WOON, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en Comité 21 Maart. Dit moet ook leiden tot verhogen van de meldingsbereidheid van discriminatie. 

Het gehele onderzoek is hier na te lezen. 

Zie ook:

Meer artikelen over discriminatie


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over discriminatie, makelaars, woningmarkt.

Delen: