EO-onderzoek: 80% van Nederlanders geen behoefte aan contact met moslims

In achtergronden op 22-11-2014 | 13:19

80% van Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact heeft met
het islamitische deel van de bevolking (5% van de gehele bevolking) en heeft daar ook helemaal geen behoefte aan. Tegelijkertijd blijkt dat met name persoonlijk contact met moslims bijdraagt aan een beter begrip van de Islam en positievere houding ten aanzien van deze religie.

Twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich persoonlijk bedreigd door de islam.

Dat valt op te maken uit onderzoek dat in opdracht van de Evangelisch Omroep (EO) is uitgevoerd. De EO heeft het onderzoek na de zomer uitgevoerd na de opkomst van terreurgroep IS. Volgens de omroep gaat het om een representatieve steekproef onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Panelclix.

Christelijke en niet-christelijke Nederlanders zijn even negatief over de Islam. Christenen uiten wel vaker de intentie met moslims in contact te willen komen, weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Kerkgaande protestanten zijn het meest negatief over moslims. Zij lijken in vergelijking met kerkelijke katholieken en niet-kerkelijke katholieken en protestanten ook minder contacten met moslims te hebben. 

Volgens het onderzoek draagt persoonlijk contact met moslims bij aan een toenemende kennis over de Islam en haar volgelingen. Kennistoename leidt vervolgens weer tot minder negatieve sentimenten. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de kennis van de islam en hoe positiever er over de islam en moslims wordt gedacht. Toch denken ook mensen met kennis van de islam en contacten met moslims nog steeds negatief over de islam en moslims.

Onduidelijk is of tot de 'Nederlanders' in het onderzoek ook moslims behoorden. Volgens de EO is dit wel het geval. Zie hierover ook de column van Dilan Yesilgöz 

De video hieronder toont de meest in het oog springende uitkomsten van het onderzoek.


Download voor een volledig overzicht het rapport met bijlagen:

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam

Onderzoeksresultaten als bijlage bij rapport

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over eo, islam, islamdebat, koran, moslimhaat, moslims, onderzoek.

Delen: