Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

In achtergronden op 30-03-2011 | 14:45

Hoe groter de etnische diversiteit in Amsterdamse buurten, hoe kleiner het vertrouwen van inwoners in hun wijk. Bewoners voelen zich er minder thuis of maken zich meer zorgen over hoe die buurt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dat concluderen drie onderzoekers in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De drie onderzoekers werken voor de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam. Ze hebben zich gebaseerd op cijfers uit verschillende, al langer bestaande databestanden.

Daaronder is onder meer een enquête over wonen onder bijna 20.000 Amsterdammers en demografische gegevens over buurten. Zij hebben deze gegevens opnieuw onder de loep genomen en gekeken of er significante verbanden tussen waren.

Niet-westerse allochtonen
Uit het onderzoek blijkt verder dat een groter aandeel niet-westerse allochtonen in een buurt samenhangt met een lager vertrouwen. Een groter aandeel westerse allochtonen leidt juist tot een groter vertrouwen in de wijk.
Als wordt gekeken naar de verschillende groepen niet-westerse allochtonen, is er ook sprake van opvallende verschillen. Er bestaat geen significante relatie tussen het aandeel Turken of Surinamers en het vertrouwen. Bij Marokkanen en de categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’ is dat wel het geval. Bij die laatste groep gaat het om alle niet-westerse allochtonen die niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst zijn.

Beeldvorming
Volgens de onderzoekers komen deze verschillen mogelijk door de beeldvorming over de verschillende bevolkingsgroepen. “Door stereotypering en stigmatisering kan een sterk negatief beeld van bepaalde groepen allochtonen ontstaan. Zo is de term ‘kut-Marokkaan’ inmiddels opgenomen in de Grote Van Dale.”

De relatie tussen de etnische diversiteit en de sociale cohesie in buurten houdt wetenschappers al geruime tijd bezig. Een van de bekendste onderzoeken over dit onderwerp is dat van de beroemde Amerikaanse politicoloog Robert Putnam van enkele jaren geleden.

Bron: BN De Stem en Mzine

Zie ook:

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

Gekleurde buurt remt contact niet-westerse migranten met autochtonen

 

Meer over segregatie hier

Zie ook uit het archief van het Allochtonenweblog:

hoger opgeleide allochtonen identificeren zich met Nederland, maar niet met Nederlander

Wat is er erg aan een ongemengde wijk?Meer over amsterdam, diversiteit, O+S, onderzoek, putnam, sociale cohesie, vertrouwen.

Delen: