EU-migranten zijn tevreden ondanks knelpunten

In achtergronden op 18-12-2015 | 10:39

Europese migranten weten meestal een bestaan in Nederland op te bouwen. Ondanks tevredenheid zijn er toch knelpunten, vooral op het gebied van werk, huisvesting en taal. Dat concludeert Kennisplatform Integratie & Samenleving. Eerder bleek dat een grote meerderheid van gemeenten waar EU-migranten wonen, deze migranten nog niet goed op het netvlies heeft.

EU-migranten vinden het lastig om betrouwbare informatie te vinden over praktische zaken als huisvesting, arbeidsvoorwaarden, taallessen en regels in Nederland.  Uit de grootschalige enquête onder Nederlandse gemeenten, die hieraan vooraf ging, kwam naar voren dat zij behoefte hebben aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa om hun verblijf in goede banen te leiden. Het merendeel van deze gemeente heeft namelijk geen beleid rondom de komst en vestiging van EU-migranten.

Lees verder op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over EU migranten, KIS, onderzoek.

Delen: