Gemengde scholen dragen bij aan integratie

In achtergronden op 08-09-2011 | 13:20

Het kabinet steunt geen projecten meer die moeten leiden tot het mengen van autochtone en allochtone leerlingen, omdat ze niet bijdragen aan hun leerprestaties. Een gemiste kans, zo laat onderzoek van socioloog Tobias Stark zien. Want op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. ‘De leerprestaties mogen dan gelijk blijven, maar gemengde scholen bevorderen de integratie wel degelijk,’ aldus Stark. Hij promoveert 8 september 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eerder dit jaar besloot het Kabinet Rutte geen beleid meer te ondersteunen dat het mengen van allochtone en autochtone leerlingen op scholen stimuleert. Aanleiding vormde onderzoek waaruit bleek dat een gemengde school weinig tot geen extra effect heeft op de prestaties van leerlingen. Maar volgens Stark zijn de gemengde scholen wel degelijk waardevol: ze bevorderen de integratie van verschillende etnische groepen. Stark op de website van de Rijksuniversiteit van Groningen: ‘De visie van het kabinet is op dit punt eenzijdig. Onderwijs gaat niet alleen om het overbrengen van kennis, maar ook om het opvoeden van leerlingen tot volwaardige burgers.’ En dat gebeurt op gemengde scholen, zo laat Starks onderzoek zien. Als het mengen goed wordt begeleid, verbetert de beeldvorming van de leerlingen over andere etnische groepen.

Voor zijn onderzoek ondervroeg Stark meer dan 2000 leerlingen op zo’n 40 scholen in Arnhem. Een deel van de leerlingen werd van groep 7 tot in de brugklas gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat op gemengde scholen positieve relaties kunnen ontstaan tussen leerlingen van verschillende herkomst. Op de positieve ervaringen met individuele klasgenoten baseren de leerlingen hun mening over de etnische groep van de klasgenoot, zo blijkt. Leerlingen in gemengde klassen die positief omgaan met klasgenoten van andere groepen, hadden later in het schooljaar ook een positiever beeld van de etnische groep van de klasgenoten in zijn geheel. Volgens Stark is dit van belang voor de samenleving. ‘Als kinderen en jongeren leren positief naar mensen van andere groepen te kijken, zullen ze later makkelijker met elkaar omgaan. Dit versterkt de sociale cohesie en leidt tot minder discriminatie.’

Soms averechts

Maar het mengen van leerlingen kan ook averechts werken, zo laat het onderzoek zien. In de schoolklassen die Stark onderzocht, gingen Nederlandse leerlingen die hun Turkse klasgenoten niet leuk vonden in de loop van het schooljaar juist negatiever kijken naar Turken in het algemeen. En allochtone leerlingen die hun Nederlandse klasgenoten niet leuk vonden, kregen een slechter beeld van alle Nederlanders. Leraren moeten het onderling contact dan ook actief stimuleren, aldus Stark. Uit zijn onderzoek blijkt dat kinderen hun vrienden vaak kiezen op basis van gedeelde interesses, zoals muziek of kledingstijl. Stark: ‘Daar kunnen leerkrachten op inspelen. Als leerlingen bewust worden gemaakt van een gezamenlijke interesse, zien ze eerder overeenkomsten dan verschillen, en zullen ze sneller vrienden worden.’ 

Dit bericht is overgenomen van de website van de RUG

Zie ook:

Schoolsamenstelling heeft maar klein effect op leerprestaties

Noodzaak en effect van antidiscriminatieprogramma's in het primair onderwijs

Etnische diversiteit op scholen heeft negatief effect op leerprestaties

Apartheid in ons schoolsysteem is niet de oplossing

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan segregatie in onderwijs

Lodewijk Asscher: Kabinet geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen

Anja Vink: Discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet

Pieter Hilhorst: De schaamlap van Van Bijsterveldt

 

Meer onderwijsonderzoek in de databank onderzoek integratie

 


Meer over gemengde scholen, onderwijs, onderzoek, segregatie.

Delen:

Reageer