Grote meerderheid in Nederland voor opvang vluchtelingen

In achtergronden door Roemer van Oordt op 27-03-2018 | 22:40

Ruim driekwart van de volwassenen vond in 2017 dat ons land vluchtelingen moet opvangen als zij slachtoffer zijn geworden van oorlog of vervolging. Mensen die al contact hebben gehad met vluchtelingen staan over het algemeen positiever tegenover hun komst. Dat en meer concludeert het CBS in een trendstudie op basis van onderzoek uit het voorjaar van 2017, die gisteren werd gepresenteerd.

Het draagvlak voor economische migranten is overigens veel minder groot, zeker als ze van buiten Europa komen. De helft van de ondervraagden vindt dat deze migranten niet in Nederland mogen komen wonen en werken. Bijna een kwart (24 procent) staat hier wel voor open. Wanneer de migranten uit landen van de Europese Unie komen, is dit respectievelijk 30 procent en 44 procent.

De cijfers over de gevolgen van de komst van vluchtelingen voor onder meer ‘de Nederlandse cultuur’, ‘normen en waarden’ en ‘veiligheid’ zijn niet eenduidig. Hoewel bijna de helft van de ondervraagden vindt dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland, zegt 20% dat wel zo te ervaren.

Het deel dat vluchtelingen als een verrijking ziet (31 procent) is bijna even groot als het deel dat daar tegenovergesteld over denkt (36 procent). Meer dan een kwart (27 procent) vindt dat nieuwkomers een gevaar zijn voor de hier geldende normen en waarden, terwijl 45 procent dat gevaar juist niet ziet. En 31 procent van de ondervraagden stelt dat vluchtelingen hun eigen cultuur mogen behouden; daar is ongeveer hetzelfde aantal (33 procent) het niet mee eens.

Ook blijkt uit het CBS-onderzoek dat mannen, laagopgeleiden, ‘autochtonen’, en inwoners van meer rurale gebieden minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen, hoogopgeleiden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van de meer urbane omgeving.

Tenslotte zegt ruim een derde (36 procent) van de ondervraagden geen bezwaar te hebben tegen de komst van een asielzoekerscentrum in hun buurt. Bijna een kwart (24 procent) heeft daar wel moeite mee, vooral omdat ze bang zijn voor overlast en criminaliteit. Degenen zonder bezwaar tegen een azc hebben daar wel enkele voorwaarden bij, waaronder de omvang (niet te groot), samenstelling (niet alleen mannen), locatie (niet te dicht bij een school) en veiligheid (voldoende toezicht).

Het volledige CBS-onderzoek vindt u hier


Verder lezen?


Over het draagvlak voor vluchtelingen en azc's op dit weblog: En nu voor iets volledig anders....

En hier meer feiten en achtergronden over vluchtelingen

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

 


Meer over azc's, cbs, draagvlak, economie, migranten, politiek, vluchtelingen.

Delen: