Haagse burgers houden de politie een spiegel voor

In achtergronden door Controle Alt Delete op 29-09-2017 | 06:48

Op maandagavond 25 september vond in Theater De Vaillant in Den Haag een kritische dialoog plaats tussen jongeren en politieagenten uit de Schilderswijk. Controle Alt Delete organiseerde de avond in een samenwerking met Amnesty International en De Haagse Hogeschool.

De aanleiding was het onderzoeksrapport "Geboren en getuige in de Schilderswijk" van Corina Duijndam en Baukje Prins, dat eerder op de dag werd gepubliceerd door De Haagse Hogeschool. Naast burgers en politieagenten waren ook diverse gemeenteraadsleden van Groenlinks, D66, PVDA, Partij Van De Eenheid, Islam Democraten en de Haagse Stadspartij aanwezig. Ook DENK-kamerlid Farid Azarkan en gemeentelijke ombudsman Bert van Alphen waren van de partij.

Presentatie onderzoek

De avond werd geopend met een creatieve presentatie van het onderzoek door Corina Dujindam en spokenword artist Dean Arma. Dean verwoordde de verhalen van jongeren in de Schilderswijk over hun vertrouwen in de politie. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met name ontevreden zijn over de houding en transparantie van de politie. Gevoelens van machteloosheid en onrecht staan hierbij voorop. Verder blijkt uit het onderzoek dat zowel jongeren als de politie elkaar niet zien als individu, maar als vertegenwoordigers van een onderdeel van de samenleving. De presentatie werd afgesloten met de vraag: “Zijn de jongeren en de politie niet veel meer elkaars spiegelbeeld dan zij denken?”

Discussie in de zaal

Jongeren gaven aan op zoek te zijn naar erkenning en oplossingsgericht te werk willen gaan. Volgens hen richt de politie zich te laat op de-escalatie en moeten zij gebeurtenissen op tijd sturen. Verschillende jongeren uit de Schilderswijk deden hun verhaal over hun ervaringen met etnisch profileren door de politie.

Politieman Jan Kok stelt dat de rellen (politieke opstand na de dood van Mitch Henriquez, juni 2015) een keerpunt zijn geweest in de verhouding tussen de politie en burgers in de Schilderswijk. “Rellen zijn nooit ergens goed voor, maar ze waren wel een startpunt voor veranderingen”. Deze stelling deed felle discussies oplaaien. “Kort na de rellen waren er een paar projecten rondom contact met de burgers. Maar nieuwe generaties jongeren komen nu in aanraking met etnisch profileren door de politie en we zijn weer terug bij af.”

Districtschef van de Haagse politie Michel de Roos, gaf toe dat er in het verleden 'te veel mensen onterecht aan de kant werden gezet'. Maar dat de politie nu heel hard werk aan 'bewustwording' en de 'grondhouding van de politieman' om te zorgen dat dat niet meer fout gaat. Zo lopen nieuwe agenten in de wijk een aantal dagen mee met een wijkagent. Diverse jongeren vroegen als antwoord daarop hoe de politie etnisch profileren en vooroordelen bij de politie wilt tegengaan en hoe er omgegaan wordt met de impact van zo'n staandhouding. De politie zei wel degelijk stil staan bij de impact van onterechte controles op burgers. Verder waren zij bereid kritisch te kijken naar de dienstbaarheid van de politie en willen zij inzetten op de verbinding met de burger.

Op de vraag "zijn de jongeren en de politie niet veel meer elkaars spiegelbeeld dan zij denken?" is het antwoord: misschien wel. Echter, alle aanwezigen waren het eens dat de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie volledig bij de politie ligt.

Reactie Controle Alt Delete

De politie moet systematisch monitoren wie er wordt gestopt en wat de effectiviteit daarvan is. Controle Alt Delete pleit voor systematische monitoring van politiecontroles om ontwikkelingen en vooruitgangen te maken. Ook is er aandacht nodig van de gemeenteraden voor het achterblijvende vertrouwen in de politie onder moslims en mensen met een migratieachtergrond. Wij vragen gemeenteraden om (een hoge mate van) tevredenheid over de politie op te nemen in het Integrale Veiligheidsplan (IVP) dat eens in de vier jaar gemaakt wordt en meer specifiek vragen we om op te nemen: dat burgers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ even tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie als ‘autochtone’ inwoners. Lees hier meer over onze ideeën hiervoor.

Gemaakte afspraken bij CAD070

Ter afsluiting van de avond zijn er diverse afspraken gemaakt, waaronder:

  • Er komt een periodiek overleg tussen Controle Alt Delete en de politie Den Haag om het probleem omtrent etnisch profileren in Den Haag te monitoren met aandacht voor risico- en daderprofielen en het culturele aspect van de trainingen.
  • Diverse gemeenteraadsleden gaven aan zich in te zetten voor het aanpakken van etnisch profileren in Den Haag, Controle Alt Delete gaat hen ondersteunen hierbij. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de handout voor gemeenteraadsleden die Amnesty en Controle Alt Delete samen gemaakt hebben, zie www.controlealtdelete.nl/gemeenteraad
  • De politie heeft aangegeven om met de jongeren die hun ervaringen deelden individueel in gesprek te gaan en te bespreken wat er fout gegaan is en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

Tekst en foto zijn eerder verschenen op de site van Controle Alt Delete


Meer over baukje prins, controle alt delete, corina duijndam, den haag, etnisch profileren, politie, politiecontrole.

Delen: