Helft van Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij

In achtergronden op 03-10-2010 | 08:52

Dat blijkt uit een onderzoek dat door bureau O+S voor AT5 en Het Parool is uitgevoerd onder 167 homoseksuelen en 412 hetero's. 80% van de homoseksuele Amsterdammers vindt dat het homoklimaat in de stad is verslechterd, 70% van de hetero's is het daarmee eens.

Ruim de helft van de ondervraagden voelt zich wel eens bedreigd vanwege zijn of haar geaardheid; bijna 40% is afgelopen jaar slachtoffer geworden van verbaal geweld, en 3% van fysiek geweld,' aldus O&S. Dat laatste percentage is overigens opvallend laag. Volgens cijfers van het CBS was in 2009 in de regio Amsterdam-Amstelland 8% van de bewoners slachtoffer van een geweldsmisdrijf, landelijk lag dit percentage op 5%.

Driekwart neemt aan dat geweld tegen homo's, zowel verbaal als fysiek, veel door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd; toch zijn er ook veel andere daders. Dat geweld komt overigens niet voort uit religieuze motieven, zoals vaak wordt verondersteld. "Het is veel meer machogedrag; ze willen geen homo's zien zoenen of hand in hand zien lopen," aldus politiewoordvoerder Ellie Lust tegenover AT5.

Een belangrijk deel van de Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij. Van de homoseksuele mannen durft 55% in het openbaar bijvoorbeeld hand in hand te lopen. Lesbiennes hebben daar minder moeite mee: 77 procent durft dat wel te doen. Een aantal van de geinterviewden geeft aan wijken als (Nieuw-)West en het Centrum te mijden.

Bron, ook voor videoverslag: AT5

Geweld tegen homo's vooral door Marokkanen?

Het kennisinstituut MOVISIE deed vorig jaar in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een (literatuur)onderzoek naar geweld tegen homo's. "Over de etniciteit van daders is in de pers veel geschreven", schrijft onderzoekster Judith Schuyf. "Daarbij wordt de indruk gewekt dat de meeste daders van homonegatief geweld van allochtone afkomst zouden zijn. De cijfers zijn daar echter niet eenduidig over."
Schuyf verwijst daarbij naar politiecijfers over de eerste helft van 2008. Daaruit bleek dat in die periode 86 procent van de daders van anti-homo-geweld van autochtone Nederlandse of onbekende afkomst was. En 14 procent van allochtone afkomst. "Deze verhouding komt min of meer overeen met de verhouding tussen autochtonen en allochtonen in de Nederlandse bevolking", aldus Schuyf.(bron: NOS)

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek dat in Amsterdam wel sprake is van een oververtegenwoordiging van Marokkaanse daders:

Geweld tegen homo's in Amsterdam vooral door Marokkanen (Volkskrant)
Zie ook: Interview met Tim, slachtoffer van geweld, 'Amsterdam dreigt zijn tolerante ziel te verliezen'

Voor de CBS-cijfers over 2009, zie hier


Meer over amsterdam, geweld, homo, homo's, onderzoek.

Delen:

Reacties


WestburgCollege - 08/10/2010 09:48

wij vinden dat het geweld tegen homo's moet stoppen en dat hun moeten worden gerespecteerd.