Het slavernijmuseum moet de komende jaren gestalte gaan krijgen

In achtergronden op 20-03-2018 | 21:06

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart verschijnen op Republiek Allochtonië korte portretjes van kandidaten van verschillende partijen. Voor deze portretjes krijgen de kandidaten dezelfde vragen.

Deze keer Simion Blom. Hij staat achtste op de lijst van GroenLinks Amsterdam.

1. Wat voor opleiding heeft u gevolgd en wat voor werkervaring heeft u?

Ik heb de bachelor politicologie gedaan aan de Vrije Universiteit, dit deed ik naast de gemeenteraad. 

Mijn doel is om naast de politiek een school op te richten, juist in een kwetsbare wijk. Ik geloof niet dat kinderen in zulke wijken per definitie met een achterstand de school hoeven te verlaten. Er zijn al enkele scholen die dat laten zien. Helaas zijn het er niet veel. Maar het kan dus wel. Je kunt bovengemiddelde onderwijsprestaties leveren met kinderen waarvan iedereen denkt dat ze de achterstand niet meer inhalen. Ik geloof daar niet in. Het kan wel, dat laten die enkele scholen in bijvoorbeeld Amsterdam Zuidoost ook zien. We moeten hoge verwachtingen hebben richting kinderen toe, die risico hebben op een achterstand.  En dat motiveert me ook in de politiek, om gelijke kansen te creeeren. 

2. Waarom bent u politiek actief geworden?

Precies om die reden. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. De Bijlmer is voor mij een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe verschillende bevolkingsgroepen tolerant samenleven. Maar het is ook een wijk die me bewust heeft gemaakt van ongelijkheid, armoede en onderwijsachterstanden. Die vicieuze circel lijkt maar niet verbroken te worden. Dat geldt ook voor de rest van Amsterdam. Er is een enorme tweedeling in de stad. Op de woningmarkt, in het onderwijs en tussenbevolkingsgroepen die neemt toe. En dat moet worden gestopt.  Maar ook het opkomend racisme en facisme in de politiek vind ik zorgwekkend. Neo-nazi ideeen krijgen steeds meer de ruimte en dat is zeer alarmerend. Net zoals gekleurde armoede en de toenemende ongelijkheid in het onderwijs. Het streven naar een sociaal rechtvaardige samenleving is haalbaar. Het is een kwestie van cultuur. Waar een wil is, is een weg. Wij kunnen onze cultuur en samenleving zelf vormgeven. Amsterdam is een prachtige stad en de economie groeit. Maar het is de verantwoordelijkheid van de overheid om er voor te zorgen dat iedereen daarvan profiteert. 

3. Waarom moeten we op uw partij stemmen?

GroenLinks Amsterdam kan nu voor het eerst de grootste worden. En dat is echt nodig, om onze duurzame, groene en milieudoelstellingen te realiseren. Als we echt willen voldoen aan het Parijse Klimaatakkoord moeten we ambitieus zijn. GroenLinks is de enige van de grotere partijen die consequent wél ambitieus is als het om duurzaamheid gaat en een goed milieu. En dat moet echt. Dat verdient onze samenleving en het is onze plicht naar de toekomstige generaties. Daarnaast willen we dat er voldoende opvang is voor dak- en thuislozen, maar ook voor ongedocumenteerden in onze stad. Het wordt tijd dat we radicaal optreden tegen haat, racisme en discriminatie. Daarom is een slavernijmuseum een broodnodige investering. Onze samenleving kan veel leren uit het slavernijverleden, juist nu. Het slavernijverleden vertelt ons over angst, onmenselijkheid en lijden. Maar het leert ons ook over hoop, solidariteit en kracht. Dat kunnen we ook nu gebruiken in onze samenleving. 

4. Stel dat uw partij niet zou bestaan, op welke partij zou u dan stemmen?

Ik zou GroenLinks oprichten. En tot de realisatie daarvan BIJ1. 

5. en 6.  Waarom moeten we op u stemmen? Wat is volgens u het belangrijkste probleem in Amsterdam ?  Wat moet er volgens u de komende vier jaar gebeuren om het probleem op te lossen?

De punten die ik heb geagendeerd wil ik graag blijven benoemen. De afgelopen jaren is er een aanpak geweest gericht op onzichtbare jongeren (Spookjongeren). De aanpak werkt en die moet worden uitgebreid. Daarnaast neemt de ongelijkheid in het onderwijs toe. Het is daarom noodzakelijk dat ook ouders met weinig geld goede huiswekrbegeleiding en bijlessen moeten kunnen inkopen voor hun kinderen.Dat is nu een probleem en een van de reden van de kansenongelijkheid in het onderwijs. Ik denk daarnaast dat er weer vertrouwen worden gegeven aan multiculturele  zelforganisaties. Veel organisaties zijn door rechts beleid de nek omgedraaid terwijl die belangrijk zijn voor de opbouw van gemeenschappen. Er zijn bevolkingsgroepen in onze stad die te maken hebben met te veel achterstanden die je niet mag negeren. Het is de taak van de gemeente om mensen en groepen te versterken. Doelgroepenbeleid is soms nodig, zodat iedereen rechtvaardig mee kan doen. Iedereen profiteert van een gelijkwaardige samenleving.  Ik heb de afgelopen jaren een speciale aanpak gerealiseerd gericht op Somalische en Eritreese Amsterdammers. Dit moet ook voor andere groepen die te maken hebben met te veel achterstanden. Daar kan een Amsterdamse invulling van het VN Decennium Voor Mensen van Afrikaans Afkomst aan bijdragen. Daar wil ik me voor inzetten. En, natuurlijk moet het slavernijmuseum de komende jaren goed gestalte gaan krijgen. 

7. Welke partijen moeten de komende jaren volgens u een college gaan vormen?

Zo links mogelijk. Het laatste college met de VVD en D66 heef de toenemende ongelijkheid zien aankomen en geen oplossingen geboden. Terwijl het de sociale kwestie is van deze tijd. Ik denk dat we de ongelijkheid het best kunnen tegengaan met partijen die dat als speerpunt hebben benoemd. 

8. Op welke website kunnen we eventueel meer informatie over u vinden?

https://www.facebook.com/simion.blom

https://amsterdam.groenlinks.nl/mensen/8-simion-blom

www.twitter.com/SimionBlom

 


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Meer over #gr2018, simion blom.

Delen: