Hoeveel raadsleden met niet-westerse achtergrond halen de raad in de grote steden? Deel I: Amsterdam

In achtergronden door Ewoud Butter op 08-02-2018 | 11:30

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bestaat ongeveer een derde van de bevolking uit Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. In Utrecht geldt dit voor een vijfde van de bevolking. Nu de kandidatenlijsten van bijna alle partijen bekend zijn, evenals de eerste peilingen, kan een voorlopige schatting gemaakt worden van de mate waarin raadsleden met een niet-westerse migratieachtergrond in de nieuwe gemeenteraden vertegenwoordigd zullen zijn. Deel I: Amsterdam.

Amsterdam (14 zetels)

In Amsterdam heeft volgens IOS 35% van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond, 17% een westerse migratieachtergrond en 48% een Nederlandse (autochtone) achtergrond. 

 

Op grond van een peiling van OIS in opdracht van Het Parool en AT5 zal Amsterdam een gemeenteraad kunnen krijgen waarin 14 raadsleden (31%) een niet-westerse migratieachtergrond zullen hebben. Dat betekent een aanmerkelijk betere vertegenwoordiging dan vier jaar geleden toen 9 raadsleden met een niet-westerse migratieachtergrond werden gekozen.

De 14 raadsleden die nu op een verkiesbare plaats staan hebben een Surinaamse achtergrond (5x), een Marokkaanse achtergrond (4x), een Turkse achtergrond (3x) en een Antilliaanse (1x) en Syrische (1x) achtergrond.  
Dit betekent dat vooral de Amsterdammers met een westerse en een 'overig niet westerse' achtergrond slecht vertegenwoordigd zullen zijn in de nieuwe gemeenteraad.

Vooralsnog staan de volgende kandidaten op een verkiesbare plaats:

D66 (volgens peiling op 10 zetels, nu 14 zetels)

5. Dehlia Timman
8. Yassmine El Ksaihi
9. Hülya Kat

Pvda (8 zetels, nu 10 zetels)

2. Sofyan Mbarki
5. Nenita La Rose
6. Dennis Boutkan

GroenLinks (8 zetels, nu 6 zetels)

4. Imane Nadif
6. Deniz Karaman
8. Simion Blom

VVD (5 zetels, nu 6 zetels)

5. Hala Naoum Nehme

Forum voor Democratie (3 zetels, nu 0 zetels)

2. Yernaz Ramautarsing

DENK (2 zetels, nu 0 zetels)

1. Mourad Taimounti
2. Ayşegül Kılıç

Bij1 (1 zetel, nu 0 zetels)

1. Sylvana Simons
 

De overige partijen, SP (peiling 4 zetels, nu 6 zetels), De Partij voor de Dieren (peiling 2 zetels, nu 1 zetel), de Partij voor de Ouderen (1 zetel, nu 1 zetel) en het CDA (1 zetel, nu 1 zetel) hebben geen kandidaten met een migratieachtergrond op een verkiesbare plaats. 

En dan zijn er verschillende partijen die volgens deze peiling geen zetel behalen. Hieronder ook de ChristenUnie die in Amsterdam met een opvallend diverse lijst meedoet, aangevoerd door Don Ceder.

Zie ook:

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen: #gr2018


Lees ook Kleur uit een klasje, het interessante artikel van politicoloog Kiza Magendane in de Groene over diversiteit in de Amsterdamse gemeenteraad.
 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren

 


Meer over #gr2018, diversiteit, politici.

Delen:

Reacties


cor snijders - 12/12/2018 17:58

Ik, afgestudeerd politicoloog, met support van hoogleraar uit Leiden, wil dit landelijk onderzoeken, neem contact met me op.

groet Cor

Ewoud - 13/02/2018 09:40

Hoi Hans,

Dank voor je reactie.

Voor alle duidelijkheid: ik heb niet de "overtuiging dat witte mensen alleen door witten kunnen worden gerepresenteerd, en zwarte mensen alleen door zwarten". Ik kan me ook niet herinneren dat ergens beweerd te hebben. Dat doe ik ook niet in dit stuk.
En ik ben het met je eens dat het steeds indelen van mensen op grond van nationaliteit, herkomst etc. problematische kanten heeft.

Waarom ik wel, zoals hier, aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van Nederlanders met een migratieachtergrond, is omdat ik het belangrijk vind dat onze volksvertegenwoordiging niet alleen divers, maar ook inclusief is.
We hebben in Nederland 300.000 mensen die lid zijn van een politieke partij, waarvan ongeveer 30.000 mensen actief zijn. Deze 30.000 mensen hebben ruim 20.000 functies te verdelen.
Ik heb de Amsterdamse politiek sinds 1990 intensief gevolgd en kan helaas niet anders concluderen dan dat het groepje dat in Amsterdam politiek actief is, ongeacht de politieke kleur, grotendeels veel op elkaar lijkt: ze hebben vergelijkbare opleidingen, wonen in dezelfde buurten, maken gebruik van dezelfde culturele voorzieningen etc.
En ook al willen ze zich graag kunnen verplaatsen in bijvoorbeeld de bewoners van Nieuw West, Zuidoost of Noord, ze kunnen het niet of amper. Ik vind het daarom uit democratisch oogpunt belangrijk dat partijen diverser worden (en dat gaat niet alleen om herkomst).

Hans Naaktloper - 12/02/2018 18:57

Beste Ewoud,

Je doet ontzettend je best om mensen gelijke kansen te bieden en zicht te creëeren op tendensen van discriminatie en uitsluiting, maar dat doe je met de methoden die ook racisten/nationalisten hanteren. Je deelt mensen in in groepen die op grond van oneigenlijke argumenten/eigenschappen gevomd zijn, kunstmatig bijeen gebracht op grond van die kenmerken die steeds door racisten/nationalisten in het nadeel van mensen worden gebruikt. Waarom zou je die indeling, die zo overduidelijk leidt tot segregatie, blijven hanteren?

Hoe kom je toch bij de overtuiging dat witte mensen alleen door witten kunnen worden gerepresenteerd, en zwarte mensen alleen door zwarten? Zie je niet in dat deze manier van benaderen het probleem juist is? Denk je stiekum eigenlijk ook niet dat het vooral de overgave aan het staatsapparaat en de staatsdoctrine is die mensen in het politieke machtscentrum brengt?

Waar je feitelijk groeikans aan biedt met al je gepas en gemeet is een totaal gesegregeerd politiek landschap. Die segregatie zal verlopen langs de racistische/ nationalistische lijnen, maar állen zullen trouw zweren aan de koning.

Ik wordt nergens gerepresenteerd, ben dat nooit geweest en zal dat waarschijnlijk nooit worden, al is het alleen maar omdat een autonome mens- en maatschappijvisie door de grote meerderheid niet wordt gedeeld, en tevens omdat representatie in het algemeen een grote corrumperende eigenschap in zich draagt.

Áls ik al zou willen worden gerepresenteerd, dan zou iemands afkomst, nationaliteit, huidskleur, religie, of elke andere kunstmatig en ondoelmatig verdelende eigenschap er niets toe doen, alleen de politieke aspiraties zouden belangrijk zijn.

Denk bij het opstaan elke dag: "Alle mensen zijn broeders en zusters, kameraden dus. Wie kan ik helpen, en van wie kan ik steun verwachten". Het feit dat er zoiets is dat wordt omschreven als 'steun uit onverwachte hoek' geeft aan dat er nog veel moreel/ ethisch werk is te verzetten.

Het is niet de eerste keer dat ik een bericht hier plaats met deze strekking. Ik vind het zorgwekkend dat daarop alleen stilte als reactie komt. Heb je geen andere lezers? Is dit niet de moeite waard om op te reageren? Is dit te moeilijk voor de meesten? Past dit niet in het plaatje van single-issue linksisten die vooral hun eigen belangen vertegenwoordigd willen weten, maar het grote verband niet kunnen zien? Is er nou niemand hier die inziet dat dat waarover ik schrijf van belang is?

Denkt je nou écht dat je terugtrekken op de raciale/ nationale stellingen ons dichter bij elkaar brengt, laat staan dat het enig zicht werpt op wie en wat wij wérkelijk zijn?

Groeten,
Hans Naaktloper