Hoogleraar: meer samenwerking met moskeeën en meer ruimte voor religieuze plichten moslims

In achtergronden op 08-03-2011 | 16:09

Er zal meer wettelijke ruimte moeten komen voor de samenwerking tussen overheden en moskeeën. Ook moeten werkgevers beter rekening houden met de religieuze plichten van islamitische werknemers. Dat stelt godsdienstfilosoof en coördinator Henk Vroom in het beleidsadvies Dialogue with Islam dat hij schreef voor het Center for European Studies. Het universiteitsblad Ad Valvas besteedt vandaag aandacht aan het advies van Vroom.

Vroom maakte een studie van de voornaamste (integratie)problemen met moslims in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het is volgens Vroom niet terecht de problemen met grote groepen jonge moslims volledig toe te schrijven aan sociaal-economische factoren. 'Sociologisch onderzoek toont aan dat ook culturele factoren een rol spelen bij het uitzonderlijk hoge percentage moslims onder jeugdige delinquenten', schrijft hij. Daarom moet volgens hem de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid.

Dat stuit al snel op de scheiding van kerk en staat, zeker in Frankrijk waar een stricte scheiding tussen religie en staat bestaat, de zogenoemde laïcité. In Nederland, waar een scheiding tussen kerk en staat geldt, worden religieuze organisaties al sinds jaar en dag als gesprekspartners van de overheid gezien, maar juist het betrekken van moskeeen bij overheidsbeleid staat hier onder druk.

Vroom pleit er verder voor dat ook het bedrijfsleven en (semi-)publieke instellingen meer rekening houden met islamitische feesten en met de bidtijden van moslims. Bijvoorbeeld: geen colleges of tentamens meer tijdens het vrijdagmiddaggebed of het Offerfeest. Meer gebedsruimtes in openbare ruimtes en meer overleg tussen werkgevers en werknemers over de religieuze plichten.

Bron: Ad Valvas

Link:

het rapport Dialogue with islam

Meer artikelen over de scheiding van kerk en staat hier


Meer over ad valvas, europa, henk vroom, islam, islamdebat, onderzoek, scheiding kerk staat.

Delen:

Reacties


trias politica - 13/03/2011 22:46

Parbleu, wat een conclusie !
"'Sociologisch onderzoek toont aan dat ook culturele factoren een rol spelen bij het uitzonderlijk hoge percentage moslims onder jeugdige delinquenten', schrijft hij. Daarom moet volgens hem de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid."

Maar integendeel meneer Vroom, u doet uw naam eer aan, dat wel. Juist die culturele verschillen zijn DE reden om nimmer een poging te moeten willen ondernemen om twee haaks op elkaar staande levensbeschouwingen met elkaar proberen te verzoenen. De veelgemaakte fout van vrome wensdenkers zonder enig historisch-, filosofisch- en realiteitsbesef. U bent voor mij gezakt voor uw examen.


Antoine Berben - 09/03/2011 19:57

Eerlijk gezegd twijfel ik wel aan dit advies omdat het ingaat tegen vijftig jaar maatschappelijke ontwikkeling zoals die hier te zien is geweest.
Daarom vind ik het ook geen goed advies nog maar daargelaten dat ik het ook een soort van capitulatie vind voor de onverzoenlijkheid die de islam in Nederland kenmerkt en die min of meer met dit "advies" lijkt te eisen dat wij hier in NL de klok weer meer dan 50 jaar gaan terugzetten.
Gewoon maar gauw vergeten die "advies"| want het dient niets en niemand!

wiert - 09/03/2011 10:03

Best wel heel belangrijk dat een hoogleraar dergelijke standpunten gaat formuleren. Ongetwijfeld is het een flinke stap op de weg waar we naar onderweg zijn. Geert Wilders zal er wel slapeloze nachten van hebben, haha