Jaaroverzicht 2016

In achtergronden door Ewoud Butter op 02-01-2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Feiten en factchecks

Demografie

Met voorsprong het best gelezen stuk op Republiek Allochtonië blijft het onlangs weer geactualiseerde Nederlanders, buitenlanders, allochtonen, de cijfers.  Handig als nu eindelijk eens wil weten hoeveel 'buitenlanders' er nu eigenlijk in Nederland wonen en uit welke landen ze komen, hoeveel Nederlanders ouders of voorouders hebben die in het buitenland geboren zijn, hoeveel mensen een dubbel paspoort hebben.

Ook het in 2016 gepubliceerde 'Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? werd goed gelezen, net als 'de Nederlands bevolking naar herkomstgroepering en 'Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst' 

Integratierapporten

Aan het eind van het jaar publiceerden het CBS en het SCP allebei een integratierapport. Beide rapporten bevatten veel achtergrondinformatie. Het CBS publiceerde het Jaarrapport Integratie 2016 en het SCP kwam aan het slot van het jaar met het dikke rapport Integratie in Zicht? waaruit bleek dat jongeren met een migratieachtergrond zich steeds minder thuis voelen in Nederland. Beide rapporten maken overigens ook duidelijk dat de term 'integratie' steeds minder bruikbaar wordt. Daarover binnenkort meer. 

Moslims, islamisering

Er bestaat ook veel belangstelling voor de artikelen over het aantal moslims in Nederland. Door een aantal politieke partijen wordt geroepen dat Nederland overspoeld wordt door moslims, dat Nederland in rap tempo islamiseert. Hierdoor wordt het aantal moslims in Nederland flink overschat. Hoe snel neemt het aantal moslims in Nederland werkelijk toe? Hoe hard islamiseert Nederland zijn vragen die vaak gesteld worden. Onder andere hier de antwoorden. 

Veel informatie over moslims in Nederland en de wijze waarop ze zich georganiseerd hebben vindt u op de website polderislam.nl, een initiatief van de redacteuren van Republiek Allochtonië, Roemer van Oordt en Ewoud Butter. 

Moslimhaat 

In 2016 werden voor het eerst de daders van een gewelddadige actie gericht tegen een moskee veroordeeld als terroristen. Op Republiek Allochtonië houden we sinds 2010 een lijst bij met incidenten gericht tegen moskeeen. Ook de Volkskrant besteedde aandacht aan onze lijst. De laatste van 2016 vindt u hier. 
Ineke van der Valk deed in 2016 onderzoek naar de factoren een rol kunnen spelen bij incidenten rond moskeeen

Verder schreven we op grond van rapporten van onder andere anti-discriminatievoorzieningen:

Antisemitisme

Ook aan antisemitisme hebben we in 2016 een factcheck gewijd. De aanslagen afgelopen jaren in Frankrijk, Denemarken en België hebben ook een enorme impact op de Nederlandse joden. Joodse gebouwen, waaronder scholen, worden permanent bewaakt. Er wordt geregeld gesproken over scholen waarop geen holocaustlessen meer gegeven kunnen worden, het antisemitisme van moslims en de emigratie van Nederlandse joden naar Israel. Welke gegevens zijn bekend? We zetten ze op een rijtje in de factcheck Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

Vluchtelingen, immigratie

Sinds 2015 is er ook veel aandaccht voor vluchtelingen en de toegenomen terreudreiging. De factchecks die we hierover vooral in 2015 schreven, werden ook in 2016 nog goed gelezen

Veel gelezen artikelen over vluchtelingen waren: 

Daarnaast worden de artikelen van Flip van Dyke over immigratiecijfers altijd goed gelezen.

Terreur en radicalisering

Achtergrondinformatie over de terreurdreiging, over radicalisering en over beleid en initiatieven om radicalisering tegen te gaan, werd meestel gelezen in het achtergrondartikel Extremistische Weetjes. Verder las u vaak:

De hypes: het proces Wilders, criminaliteit, vluchtelingen, Marokkaanse Nederlanders en voetbal, kindhuwelijken, boerkaverbod

Het 'integratiedebat' wordt vaak gekenmerkt door hypes. De discussie afgelopen maand over het verdwijnen van kerst, leende zich goed voor een factcheck, maar die hebben we door tijdgebrek aan ons voorbij moeten laten gaan. Wel hebben we afgelopen jaar aandacht besteed aan:

Mediamissers

Zo nu en dan besteden we aandacht aan een mediamisser.

In augustus was er veel aandacht voor een man die de framing door de Volkskrant niet pikte
In oktober was er veel te doen over een voetballer van PEC Zwolle die geweigerd zou hebben een verslaggeefster een hand te geven

Oudere artikelen over mediamissers vindt u hier

Verkiezingen 2017

Op verzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) inventariseerde Ewoud Butter de (concept) verkiezingsprogramma's van 13 politieke partijen op integratie, immigratie en discriminatie e.d.

Veel gelezen opinie-artikelen 

De volgende opinie-artikelen werden volgens Google Analytics in 2016 het best gelezen:

 1. Help, een columniste schrijft over haar hoofddoek
 2. Mevrouw Schippers, neem bij een Vrijheidscoalitie niet cultuur, maar mensenrechten als uitgangspunt
 3. Brief aan de hypocriete moslim
 4. Eigen Volk Eerst
 5.  Angst voor islamisering is vorm van sociale hypochondrie
 6. Ik verdedig een principe, Ebru Umar kan me wat
 7. De NPO en Sylvana's uitzwaaidag
 8. Schijtziek van 'integratie' en tolerantie
 9. Vooral veel nare open deuren over antisemitisme in Nederland
 10. Het besluit van de Kamer om gesprekken met Turkse organisaties te stoppen is kortzichtig
 11. Turkse Nederlanders moeten niet met twee maten meten
 12. Flip van Dyke: Journalisten en politici nemen klakkeloos cijfers over, zonder te checken (interview)
 13. Je moet met je poten van iemand anders afblijven, ongeacht wat er in je religieuze teksten staat (interview met Nevin Özütok)
 14. Discriminatie op internet: aanpakken of negeren? (2015)
 15. De witte onschuld en de politieke correctheid van Pim Fortuyn
 16. Welke kant wil de zwijgende meerderheid met Nederland op?
 17. Best wel klaar met al die stropoppen over de multiculturele samenleving
 18. Toespraak Ewoud Butter bij de ontvangst van de Clara Meijer-Wichmann Penning 2016
 19. SGP luidt valse noodklok over gebedsoproep bij moslims
 20. Over de racialisering van moslims; Martijn de Koning reageert op zijn critici

Nieuwsberichten

Enkele vaak gelezen nieuwsberichten:

 1. Europe Trust Nederland: geen justitieel onderzoek naar El Forkani en Van der Blom
 2. Gerritjan Harbers overleden
 3. SMN overweegt aangifte tegen Johan Derksen na uitspraken over 'Marokkanen'
 4. Marokkaans-Nederlandse organisaties woedend op Asscher vanwege meten met twee maten
 5. Achtergebleven ouders bezorgd door berichten over executies Nederlanders in Syrië

Clara Meyer-Wichmann Penning 2016 

Een bijzonder hoogtepunt in 2016 voor Republiek Allochtonië was de uitreiking op 10 december 2010 van de Clara Meijer-Wichmann penning. Het was een enorme eer deze penning en bijbehorende oorkonde in ontvangst te mogen nemen. De speech die Ewoud Butter hield bij ontvangst van de oorkonde, leest u hier.

Steun ons

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Het schrijven van vooral factsheets en achtergrondartikelen kosten veel tijd. Waardeert u ons werk?  U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

Schrijf mee!

Republiek Allochtonië is altijd op zoek naar redacteuren, factcheckers, columnisten, bloggers. Ook onderzoekers die de resultaten van hun onderzoek met een breder publiek willen delen zijn van harte welkom. Hier een overzicht van de auteurs waarvan artikelen op Republiek Allochtonië zijn verschenen.
Interesse? Stuur een mailtje naar: info@republiekallochtonie.nl

Samenwerken of advies?

Interesse om met Republiek Allochtonië samen te werken? Of heeft u behoefte aan onderzoekers, tekstschrijvers of advies? U kunt een beroep doen op de kennis en de netwerken van Republiek Allochtonië.
Stuur dan een mailtje aan info@republiekallochtonie.nl

 

 


Meer over achtergrond, antisemitisme, demografie, ewoud butter, immigratie, integratie, jaaroverzicht, media, moslimhaat, radicalisering, terreur.

Delen: