Jaaroverzicht 2020. De meest gelezen artikelen

In achtergronden door Ewoud Butter op 03-01-2021 | 08:14

In 2020 verschenen er ruim 100 artikelen op Republiek Allochtonië. Zoals u dat van ons gewend bent, blikken we nog één keer terug. Welke artikelen werden het meest gelezen?

We danken u voor uw aandacht dit jaar, voor uw ingezonden artikelen en reacties. Heel veel dank ook voor de donaties die we als blijk van waardering voor ons vrijwilligerswerk mochten ontvangen en waarmee we de site in de lucht hebben kunnen houden. We wensen u en uw naasten een veel beter 2021. Alle goeds voor het nieuwe jaar!
Ewoud Butter

Discriminatie, racisme, moslimdiscriminatie

In dit jaar kwam er dankzij Black Lives Matter (BLM) wereldwijd, dus ook in Nederland, meer aandacht voor de aanpak van discriminatie en racisme. Zoals u van ons gewend bent was het ook op dit blog het belangrijkste onderwerp. Hieronder een selectie van de best gelezen artikelen.

SCP-onderzoek naar ervaren discriminatie 

Ongeveer de helft van de Nederlanders met een migratieachtergrond ervaarde in 2018 discriminatie. Inclusief twijfel gaat het om bijna twee derde van de Nederlanders met een migratieachtergrond. In vergelijking met 2013 ervaarden Nederlanders met een migratieachtergrond, uitgezonderd Surinaamse Nederlanders, iets minder discriminatie. Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders ervaren van alle onderzochte bevolkingsgroepen het vaakst discriminatie. Ongeveer de helft van de Turkse Nederlanders en twee derde van de Marokkaanse Nederlanders geeft aan zich (ook) gediscrimineerd te voelen op grond van hun geloof.
Lees meer hier.

Discriminatiecijfers 2019: iets meer meldingen van incidenten

De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen meldingen van 4.382 incidenten. Dit betekende een toename van 1,4 procent. Iets groter was de toename bij het College voor de Rechten van de Mens dat 541 verzoeken ontving om een oordeel (plus 6 procent) en 3.529 vragen en meldingen (plus 11 procent). De Nederlandse politie heeft, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen cijfers meer beschikbaar gesteld over het aantal meldingen dat in 2019 door de politie is ontvangen van incidenten van moslimdiscriminatie. Dat is één van de 7 conclusies die we trekken uit de rapportage Discriminatiecijfers 2019. Lees meer hier.

In 2019 werden 47 personen veroordeeld vanwege discriminatie

Uit Cijfers in Beeld 2019 blijkt dat afgelopen jaar door het OM 123 specifieke discriminatiefeiten werden behandeld. Het ging vooral om de discriminatiegronden ‘ras’ (41%) en antisemitisme (40%). De grootste groep verdachten van specifieke discriminatiefeiten zijn voetbalsupporters (40%) en 'personen van Westerse afkomst' (40%). Deze laatste groep werd tot 2017 door het OM nog betiteld als 'blanke particulieren'. Lees meer hier.

Kabinet en Kamer zoeken nog naar aanpak van moslimdiscriminatie

Sinds ongeveer 2010 wordt in het Nederlandse parlement aandacht gevraagd voor het tegengaan van moslimdiscriminatie en moslimhaat. De discussie spitst zich steeds meer toe op de vraag of specifiek beleid noodzakelijk is. Wat gebeurde er in 2020? Een overzicht. Lees meer hier.

Cijfers en verhalen over discriminatie en stigmatisering van moslims in Utrecht

Veel moslims in Utrecht geven aan dat ze discriminatie en stigmatisering ervaren op grond van hun geloof. Zij doen hun ervaringen op uiteenlopende plekken op, maar in het bijzonder op straat of de publieke ruimte, op de arbeidsmarkt, op internet, in winkels, op de markt, in het openbaar vervoer en in het onderwijs. Dat blijkt uit de verkennende studie ‘Utrecht is ook mijn stad!’ Cijfers en verhalen over discriminatie en stigmatisering van moslims in Utrecht die deze week is gepubliceerd. Het verkennende onderzoek werd in opdracht van de gemeente Utrecht uitgevoerd door de zelfstandige onderzoekers Jurriaan Omlo en Ewoud Butter. Lees meer hier.

Boerkaverbod leidt tot toename moslimhaat 

Het vorig jaar ingevoerde 'boerkaverbod' wordt in de praktijk vooral als legitimering gebruikt om vrouwen die een gezichtssluier dragen en andere moslimvrouwen uit te sluiten, onheus te bejegenen, te discrimineren en verbaal en fysiek aan te vallen. Dat blijkt uit een zwartboek dat de stichting Meld Islamofobie publiceert. De stichting heeft een petitie gelanceerd waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen het boerkaverbod te evalueren en af te schaffen. Lees meer hier

Antisemitisme. De cijfers (2019) en het beleid (2020)

In Nederland worden door verschillende instellingen antisemitische incidenten geregistreerd. In dit blog een overzicht van alle cijfers die in 2020 zijn gepubliceerd en een korte beschrijving van enkele initiatieven van het kabinet en de Tweede Kamer die de afgelopen twee jaar zijn genomen om antisemitisme (of anti-joods racisme) tegen te gaan. Lees meer hier

Onderzoek: slachtoffers discriminatie staan er in meerdere opzichten alleen voor

Hoe reageren mensen als anderen hen discrimineren of stigmatiseren op grond van hun afkomst, cultuur, huidskleur of religie? Onderzoeker Jurriaan Omlo zag veel vermijdende strategieën. Lees meer hier.

Ook het hbo kan meer doen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) en het onderzoeksbureau van Eva Klooster toont aan dat voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt ook aanpassingen in het onderwijs nodig zijn. Lees meer hier.

Dat arbeidsmarktdiscriminatie bestaat weten we nu wel. Tijd voor lessen

Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Dit was het startschot van een decennium waarin onderzoeken naar (arbeidsmarkt)discriminatie elkaar in rap tempo opvolgden. Wat hebben we ervan geleerd? Lees het artikel van Gregor Walz hier.

De twee gedaanten van rassenwaan, niet alleen neerzien, ook afgunst

Nog altijd gaat het in de discussies over rassenwaan of racisme vooral over wie wel en wie niet ‘racist’ genoemd mogen worden. De vraag wat racisme eigenlijk is wordt veel minder gesteld en nogal eens afgedaan met vage aanduidingen in de richting van ‘bevolkingsgroepen als minder beschouwen’. Natuurlijk is neerzien op groepen mensen iets afschuwelijks. Maar racisme kan ook voortkomen uit afgunst en daar gaat het vrijwel nooit over. Lees het artikel van Anne Ruth Wertheim hier

Flinke toename van het aantal krantenberichten over racisme

Vijf grote Nederlandse kranten zijn deze eeuw veel vaker gaan schrijven over racisme. Vanaf 2013 is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal berichten over racisme in NRC, Volkskrant, Trouw, Telegraaf en AD. Ook wordt er iets meer geschreven over jodenhaat/antisemitisme. Minder aandacht is er in deze kranten voor moslimhaat en homohaat, al is de aandacht ook voor deze vormen van uitsluiting de laatste jaren ook fors toegenomen. Dat blijkt uit een korte inventarisatie van berichten van deze kranten in de afgelopen 19 jaar in het krantenarchief van Nexis. Lees meer hier

Amper discriminatie in Nederland? De Discriminatie Bullshit Bingo

Steeds meer mensen erkennen dat er sprake is van institutioneel racisme en dat er op tal van terreinen wordt gediscrimineerd. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel mensen die discriminatie en institutioneel racisme in Nederland ontkennen of bagatelliseren en mensen die pogingen om Nederland inclusiever te maken ridiculiseren. Voor hen en voor degenen die deze hype over een paar weken weer vergeten zijn, het volgende....lees meer hier.

Diverse artikelen over Black Lives Matter, waaronder:

Corona

Het afgelopen jaar werd ons leven voor een belangrijk deel in het teken van corona. Ook op Republiek Allochtonië verschenen enkele artikelen naaar aanleiding van de corona-crisis. Een selectie: 

Meer ruimte voor islamitisch begraven

De corona-crisis heeft de behoefte aan islamitische begraafplaatsen in Nederland in een noodgedwongen stroomversnelling gebracht. Een fors deel van de moslims die de afgelopen weken - al dan niet aan corona - is overleden kan niet gerepatrieerd worden naar de landen van herkomst, omdat er nauwelijks vliegverkeer meer mogelijk is en veel grenzen potdicht zitten. In de meeste gemeenten is het niet mogelijk om - zoals de islam dat voorschrijft - een graf te kopen met een eeuwigdurend grafrecht. De behoefte wordt politiek geagendeerd. Met wisselend succes. Lees meer hier.

Ahmed Marcouch: slachtoffers huiselijk geweld zitten in de val

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft in een brief aan de inwoners van Arnhem de aandacht gevraagd voor huiselijk geweld. Hij vraagt in deze tijden van corona om alertheid: ,,Iets wat niet verandert is huiselijk geweld. Slachtoffers zitten in een val waar ze niet uit kunnen. Ze kunnen niet ontsnappen aan mishandeling, misbruik of verwaarlozing.” Lees meer hier

GGD/GHOR biedt corona-info in vele talen 

GGD GHOR Nederland bracht gisteren een handzaam overzicht van bestaand voorlichtingsmateriaal over het Corona-virus bijeen, geschikt voor onder meer asielzoekers, statushouders, andere nieuwkomers, oudere Nederlanders met een migratie-achtergrond en laaggeletterden. Het gaat om duidelijke en laagdrempelige informatie in verschillende talen: Arabisch, Turks, Berbers, Farsi, Koerdisch/Kurmanji, Somalisch, Tigrinya, Moluks, Hindoestaans, Papiamentu, Armeens, Russisch, Chinees, Pools, Italiaans, Spaans, Frans, Engels en Nederlands. Lees meer hier

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders start website en hulplijn coronacrisis

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) lanceert vandaag de website www.wijhelpen.nu en een hulplijn (030-3050100). Hier wordt niet alleen informatie in het Nederlands, Arabisch en Tamazight gegeven over de geldende gezondheidsmaatregelen, maar ook over specifieke situaties als de gevolgen voor gestrande mensen in Marokko; hoe om te gaan met het overlijden en begraven van een dierbare e.d. Lees meer hier. 

"We zijn aan ons lot overgelaten!" Marokkaanse Nederlanders vast in Marokko

“Alstublieft help ons allemaal. Al worden we in Spanje gedropt het maakt mij niet uit! Al is het een vlucht van meer dan 1 dag ik sta er voor open! Mijn zoon heeft mij nodig en mijn dochter heeft de zorg in Nederland nodig. Zelf heb ik last van mijn heup en mijn medicatie is op. Help ons. Ik smeek u.” 
Dat schrijft een jonge moeder die samen met haar dochtertje vastzit in Casablanca. Zij is een van 60 mensen die in Marokko vastzitten door corona en reageerden op een peiling die vorige week werd uitgezet. Lees meer hier

Zie ook: 

Coronacrisis leidt tot discriminatie en uitsluiting
De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, het leidt ook tot discriminatie en uitsluiting van een brede groep Nederlanders. Het gaat om Nederlanders met een Oost-Aziatisch achtergrond, maar ook mensen met Oost-Europese, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dit blijkt uit een analyse van 139 meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen. Lees meer hier

Islam en media

Er zijn dit jaar weer verschillende artikelen gepubliceerd over de wijze waarop de media over moslims berichten. 

'Moslima'. Een onderzoek naar de representatie van moslima's in de beeldbank van het ANP

Volgens de beeldbank van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) is de Nederlandse moslima gesluierd, passief, werkt ze als kassière en vind je haar vooral op straat, op de markt of tijdens het winkelen. Dit is wat er voornamelijk te zien is op de foto’s die verschijnen onder de zoekterm ‘moslima’. De foto's zijn eenzijdig en de omschrijvingen en zoekwoorden bij de foto's bevatten woorden en begrippen die vaak niet overeen komen met wat er feitelijk te zien is op de foto, maar die wel bijdragen aan stereotypering en stigmatisering van moslima’s. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan door fotograaf Cigdem Yuksel en onderzoeker Ewoud Butter. Lees meer hier

Clichés domineren beeldvorming moslims op tv

Hoe wordt er op de Nederlandse televisie bericht over moslims? In het kader van Moslims op Tv gaat Ewoud Butter in dit artikel nader in op onderzoek dat is gedaan naar de wijze waarop de Nederlandse tv specifiek aandacht besteedt aan moslims. Hij illustreert dat met enkele filmpjes. Lees meer hier

Onderzoek Moslims op TV

Tayfun Balcik van The Hague Peace Projects onderzoekt hoe items over moslims en de islam behandeld worden door Nederlandse nieuws- en praatprogramma’s op TV. Het onderzoek is een vervolg op het vorig jaar gepubliceerde onderzoek ‘Moslims in Nederlandse kranten’, waarbij ook Republiek Allochtonië en Nieuw Wij betrokken waren. Ook bij dit nieuwe onderzoek zijn beide sites betrokken. In het kader van dit onderzoek verschenen diverse artikelen:

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers

Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? En wat bedoelen we met Nederlanders 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen')? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? En welke herkomstgroep is het grootste? Is 1 op de 25 of 1 op de 50 Nederlanders van Turkse afkomst? En dan? Wat hebben we aan die informatie? In het best gelezen artikel op Republiek Allchtonie de cijfers op een rij. Lees meer hier.

Selectie van overige vaak gelezen artikelen

Zie ook:

Foto: Muurschildering van El Bocho in Berlijn/ foto Ewoud Butter


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over BLM, corona, discriminatie, jaaroverzicht 2020, media, moslimsoptv, racisme.

Delen: