Jaaroverzicht: de 15 meest gelezen artikelen op Republiek Allochtonië in 2018

In achtergronden door Ewoud Butter op 30-12-2018 | 16:18

Op Republiek Allochtonië deden we ook in 2018 verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Meer nog dan voorgaande jaren legden we het afgelopen jaar de nadruk op achtergrondartikelen en factchecks. Zoals u dat van ons gewend bent, blikken we nog één keer terug. Welke artikelen werden het meest gelezen?

We danken u voor uw aandacht dit jaar, voor uw reacties en voor de donaties die we als blijk van waardering voor ons vrijwilligerswerk mochten ontvangen. We wensen u een liefdevol, gezond, vrolijk, kritisch en vrij 2019 toe!

 

15. Waarom die eindeloze compassie met daders wanneer het om discriminatie gaat?

Medewerkers van TROS Radar toonden in januari aan dat bijna de helft van de uitzendbureaus bereid is Nederlanders met een niet-westerse achtergrond te discrimineren. Het is oud nieuws. Het is nu tijd om te stoppen met wegkijken. Discriminatie komt niet alleen voor in de uitzendbranche. Het komt breed in de samenleving voor. Discriminatie is gif, maar we kijken weg en schuiven de aanpak steeds voor ons uit. Lees meer hier

14. "Als vrouw ben je niet alleen kwetsbaar als je misbruikt wordt, maar ook als je misbruik aan de kaak stelt"

Laila (41 jaar) is geboren in Paramaribo en woont vanaf haar 12e in Nederland. Ze is meervoudig zedenslachtoffer. Als klein kind werd ze gedurende vijf jaar misbruikt door haar oom. Lees meer hier.

Lees ook:Zwijg niet langer van Meera Nankoe hier

13. Nederlandse moslims en orgaandonatie

Kort nadat de Eerste Kamer de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra met de kleinste meerderheid aannam, werd onder moslims in Nederland op grote schaal via WhatsApp een kettingbrief verspreid met de oproep geen orgaandonor te worden. Toch al breed aanwezige twijfels worden hierdoor verder aangezwengeld. Vanuit religieus perspectief onnodig, want hoewel het de islam aan een centraal leergezag ontbreekt, is al decennialang duidelijk dat de grote meerderheid van moslimgeleerden orgaandonatie uitdrukkelijk toestaat. Sterker nog, het wordt zelfs aangeraden als ultieme vorm van liefdadigheid (sadaqa). Maar hoeveel Nederlandse moslims weten dat? Lees meer hier. 

12. Wanneer een school niet meer de naam wil dragen van 'de Slachter van Banda'

Veel ophef in januari op sociale media en vooral in De Telegraaf over de aankondiging van de Amsterdamse J.P. Coenschool om van naam te willen veranderen. Er wordt gesproken over een 'beeldenstorm' en 'geschiedvervalsing'. Is dat zo? Lees meer hier

11. De 25 grootste groepen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond

Aan het begin van 2018 woonden er 17.181.084 mensen in Nederland. Dat zijn er ruim 99.000 meer dan een jaar geleden. Ongeveer 23% van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Zij hebben ten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Ruim 76% van de Nederlanders heeft geen migratieachtergrond. Wat zijn de 25 grootste bevolkingsgroepen? Lees meer hier

10. Meten met twee maten

"De discussie over een tweet van NIDA (uit nota bene 2014) maakte weer eens duidelijk hoezeer er in Nederland met twee maten gemeten wordt. Stop daarmee en kies voor een consequente toepassing van de vrijheid van meningsuiting of kies voor een vergelijkbare compassie met verschillende minderheidsgroepen als joden en moslims." Dat schrijft Brahim. Lees meer hier. 

9. Afwezige Marokkaanse vaders en hun verloren zonen

"De volgende schutter staat klaar om een leven te nemen. Het wordt tijd om de maskers te laten vallen. Het wordt tijd voor de Marokkaanse vader om de muren om hem heen te breken en zijn zoon toe te laten." Dat schreef Samira el Kandousi na de brute moord op Mohamed Bouchikhi in het Amsterdamse Wittenburg. Lees meer hier

8. Meerderheid Amsterdamse raad: handhaven niqabverbod heeft geen enkele prioriteit

De Amsterdamse fracties van PvdA, GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 zijn niet van plan om in Amsterdam enige prioriteit te geven aan het handhaven van het op handen zijnde niqabverbod. Dat bleek tijdens een paneldiscussie over moslimhaat die in juni was georganiseerd door het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie en Moskee Alert. Lees meer hier

7. Met een hoofddoek moet Meryem 4,5 keer vaker solliciteren dan Sandra

De Universiteit van Linz liet fictieve sollicitanten met hetzelfde CV in Duitsland solliciteren. Aan het CV werd een foto toegevoegd. Sandra Bauer kreeg in 18.8% van de gevallen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Toen Sandra haar naam veranderde in Meryem Öztürk daalde dit percentage naar 13.5%. Met een hoofddoek namen de kansen op een baan nog verder af: slechts in 4.2% werd Meryem met hoofddoek uitgenodigd voor een gesprek. Lees meer hier

6. Waarom Nourdin El Ouali niet tot het beste raadslid werd gekozen blijft duister

In maart 2018 werd het beste raadslid van Nederland gekozen. Het Rotterdams raadslid Nourdin el Ouali (Nida) kreeg in alle rondes de meeste publieksstemmen, maar de jury besliste anders. Waarom El Ouali niet won, bleef ook na publicatie van het juryrapport onduidelijk. Lees het hier. 

5. Factcheck: "Het land wordt overgenomen door de buitenlanders. (..) En dat is allemaal de schuld van links."

Ophef in mei over uitspraken vandaag van zanger Gerard Joling. Hij gaf een interview aan Playboy. Joling beweert onder andere dat het land wordt overgenomen door buitenlanders en dat het de schuld is van links. 
Nou zijn er misschien maar weinig Nederlanders die Gerard Joling serieus nemen, maar vergelijkbare uitspraken komen we geregeld tegen. Daarom toch maar een factcheck. Lees 'm hier

4. Factsheet: Wat weten we over Nederlanders met een migratieachtergrond en criminaliteit?

Sinds de jaren 80 wordt er discussie over gevoerd: zijn bepaalde bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond (tot voor kort allochtonen) crimineler dan andere groepen? Is het een taboe om hierover te spreken?  In hoeverre spelen religieuze of culturele factoren een rol? Is de etnische achtergrond wel relevant?  Of is het niet relevant en draagt het benoemen van etnische kenmerken in daderprofielen alleen maar bij aan etnisch profileren?  In deze factsheet cijfers, verklaringen en het beleid. Meer hier 

3. Mannen van een inferieure cultuur

In januari 2018 was er ophef over Rapper Boef, die vrouwen die 's nachts naar een club waren gegaan, 'hoeren' noemde. Hij herhaalde die uitspraak na ophef op sociale media nog eens, om later zijn excuses te maken. Mannen als rapper Boef zijn vertegenwoordigers van een inferieure cultuur. Dat stelt Fatima. Lees hier

2. De islamisering van Nederland. De feiten.

Tijdens de campagne in aanloop naar de verkiezingen in maart werd geregeld geroepen dat Nederland of een willekeurige gemeente in rap tempo islamiseert. Vooral de PVV nam hierin vaak het voortouw, maar ook vertegenwoordigers van andere partijen waarschuwden hiervoor. Daarnaast zijn er (extreemrechtse) anti-islambewegingen als Pegida, Identitair Verzet en sinds kort Rechtsinverzet die actievoeren tegen de islamisering. 
Voor deze lieden en hun aanhang enkele feiten over islamisering. Lees hier
Lees ook: het wil maar niet vlotten met de islamisering

1. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers

Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen') wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? Vormen Syriërs de snelstgroeiende groep en is 1 op de 25 of 1 op de 50 Nederlanders van Turkse afkomst? In dit artikel zet Ewoud Butter de cijfers op een rij. Lees het hele artikel hier
 

Nieuwe publicatie: Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland

Een hoogtepunt voor twee redacteuren van Republiek Allochtonië was dit jaar ten slotte ook het verschijnen van het boek Zuilen in de polder?’. Dit naslagwerk (465 bladzijden) van de onderzoekers Ewoud Butter en Roemer van Oordt biedt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische organisaties in Nederland en in de factoren binnen en buiten de moslimgemeenschappen die van invloed zijn op deze organisaties. De nadruk ligt daarbij op de periode tussen 1990 en 2016. Naast literatuuronderzoek baseren de auteurs zich op 60 interviews en een kwart eeuw aan eigen ervaringen. Meer hier

Steun Republiek Allochtonië

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun heel goed gebruiken. U kunt doneren door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al heel blij. Meer mag ook!
Sinds kort kunt u ook via Ideal doneren, kijk hier: http://www.republiekallochtonie.nl/steun-ons-doneren

Zie ook:

           

Foto: Muurschildering in Berlijn/ (c) Ewoud Butter


Meer over 2018, jaaroverzicht.

Delen: