Koppel etniciteit en opvattingen over homoseksualiteit niet te snel aan elkaar

In achtergronden op 08-12-2014 | 10:47

We moeten heel terughoudend moeten zijn met het trekken van conclusies uit de samenhang tussen opvattingen over homoseksualiteit en etnische afkomst. Iemands ideeën over homoseksualiteit worden namelijk niet veroorzaakt door de etnische achtergrond van die persoon.

Dat stelt Mathhijs Rooduijn vandaag op het politicologische blog StukRoodVlees

Rooduijn schrijft dit naar aanleiding van het verschijnen van een rapport vorige week bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin uitgebreid wordt ingegaan hoe Nederlanders over homoseksualiteit denken. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat sommige etnische minderheidsgroeperingen minder positief staan tegenover homo’s dan mensen afkomstig uit de etnische meerderheidsgroep.

Rooduijn vraagt zich in het artikel af welke achtergrondkenmerken nu bepalen hoe iemand tegenover homoseksualiteit staat. Het onderzoek van het SCP stelt dat vooral religiositeit, etnische achtergrond en geslacht een rol spelen, maar volgens Rooduijn blijkt uit eerder onderzoek in vooral de VS  dat er ook allerlei andere factoren weleens van invloed zouden kunnen zijn. Zo zouden hoger opgeleiden, jongeren, mensen met hogere inkomens, en mensen afkomstig uit hogere sociale klassen toleranter zijn tegenover homo’s.

Lees meer op het vaak interessante blog StukRoodVlees.nl

Interessant zijn in dit verband ook eerdere studies:

Vooral religieuzen, Oost-Europeanen en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit

Nederlandse moslim genuanceerder over homoseksualiteit dan Duitse boer


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië


Meer over homo-emancipatie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

  


Meer over ewoud butter, homo, homo emancipatie, matthijs rooduijn, onderzoek, stukroodvlees.

Delen:

Reacties


Martine - 14/12/2014 14:08

Als transgender ben ik een 'LGTB-persoon', en ik werk ik met asielzoekers die nèt Nederland zijn binnengekomen. Ik geef hen voorlichting, en praat met hen over hun vluchtverhalen. Hierbij is vertrouwen noodzakelijk. Die mensen vertellen me echt alles wat hen persoonlijk is overkomen, en waardoor ze huis en haard hebben achtergelaten.

Inmiddels ben ik redelijk passabel, dus de meesten herkennen mij als vrouw, en niet als transgender. Maar in het begin, eind 2012, was dat wel anders. Toch heb ik nog nooit een vervelende reactie gehad, nog nooit ben ik door asielzoekers vreemd aangekeken, of uitgelachen, of niet vertrouwd.

Nogmaals, de asielzoekers die ik spreek, uit Syrië, uit Eritrea, uit Somalië, Rusland, Palestina, Afrikaanse landen, waar de doodstraf staat op LGTB, etc...., zijn nèt 1 a 2 weken in Nederland. Die zijn nog niet ingeburgerd, die maken kennis met ons land. Natuurlijk zegt dat wel iets over hun positie, dat ontken ik niet, maar als je echt LGTB haat, dat kun je dat niet zo goed verstoppen.

Toch ben ik wel gediscrimineerd, maar juist uit een Nederlandse autochtone hoek :

Het COA, waar ik voorheen werkte heeft mij wel vreemd aangekeken, en mij gediscrimineerd. Men is bij het COA van mening dat LGTB mensen waarbij het 'LGTB-gehalte' zichtbaar is niet met asielzoekers zouden moeten werken, omdat dit een gevaarlijke situatie zou opleveren, ivm 'de vreemde culturen die Nederland binnenkomen'.

Naar aanleiding hiervan heb ik aangifte gedaan bij het College vd. Rechten vd. Mens. Hierbij een link naar dat oordeel (als dat toegestaan is) : https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-104

Ik vind dat de uitspraken van het COA niet alleen naar mij en ander LGTB mensen kwetsend en discriminerend is, maar vooral ook voor de vele mensen die asiel aanvragen en uit zo diverse achtergronden komen vind ik het een heel nare, racistische, en vooringenomen kijk op de buitenwereld, en niet iets wat je zou mogen verwachten van het COA.