MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

In achtergronden door Ewoud Butter op 21-05-2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Het aantal negatieve tweets over Joden vóór de dodenherdenking op 4 mei 2014 was 2.550. Het aantal negatieve tweets daarna 1.461. Er is hier dus geen sprake van een stijging van de aantallen antisemitische uitingen vanwege de discussie rond de dodenherdenking.

Opvallend was wel dat op Twitter 20 april, de geboortedag van Hitler, aanleiding is voor het doen van een grote hoeveelheid antisemitische Tweets. Op deze dag werden er 931 van de in totaal hoge aantal van 4.011 voor joden negatieve Tweets verzonden. Dit zou, zo stelt het MDI ook te maken kunnen hebben met dat op 20 april de voetbalwedstrijd PEC Zwolle-Ajax.

Het MDI concludeert onder andere:

"Het verband tussen gebeurtenissen in de maatschappij en de gevolgen hiervan voor uitingen op Internet is evident. Reeds aanwezige negatieve beelden over bevolkingsgroepen worden regelmatig versterkt door nieuws, door discussies die plaatsvinden in de politiek en de samenleving, en ook door uitingen die worden gedaan door politici en opinieleiders. Dit alles heeft haar weerslag op de manier waarop er op Internet wordt gesproken over bijvoorbeeld bevolkingsgroepen en natuurlijk ook op de hoeveelheid uitingen op Internet. Een uiting die op zichzelf al een discriminerende en/of negatieve waarde heeft (minder Marokkanen, Kut Janker Joden) neemt alleen al een hoge vlucht door eenvoudig herhalen, bijvoorbeeld op sociale media zoals Twitter en Facebook. Het idee dat Internet een grote zeepkist en afreageerruimte is waar alles lijkt te kunnen en mogen versterkt deze
neiging."

En:

"Er is de neiging om discriminerende uitingen soms te zien als uitingen naar aanleiding van een maatschappelijk debat, of zelfs als onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit wil, zowel door politici als het Openbaar Ministerie nog wel eens beargumenteerd worden bij discussie over discriminerende uitingen; ‘Dit moet kunnen want het is onderdeel van het maatschappelijk debat’. Het begrip ‘maatschappelijk debat’ is zeer diffuus; wie bepaalt of iets een maatschappelijk debat is, blijft altijd onduidelijk. Hoeveel mensen moeten over een onderwerp discussiëren, hoeveel publiciteit moet er zijn, hoeveel reacties op Internet om te kunnen spreken van een maatschappelijk debat?

Om twee redenen denken wij dat er bij de door ons onderzochte tweets geen sprake is van een maatschappelijk debat. Ten eerste is er bij de onderzochte tweets sprake van een groot aantal uitingen die intrinsiek een discriminerende waarde hebben, zoals Kutmarokkanen en Kut Kanker Joden. Er is hier geen sprake van een debat. Bovendien, een debat dat ervan uitgaat dat Marokkanen en Joden ‘kut’ of ‘kut kanker’ zijn, is geen debat maar een scheldpartij.

Ten tweede kunnen uitingen die oproepen tot ‘minder Marokkanen’ ook niet worden bestempeld tot debat. Men wil dat een deel van de Nederlandse bevolking weggaat op basis van haar afkomst. Dat is geen debat, dat is haat zaaien op grote schaal. Bovendien zou een maatschappelijk debat over de wenselijkheid van de aanwezigheid van een bevolkingsgroep ingaan tegen artikel 1 van de grondwet en het Europese Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)."

Het MDI pleit ervoor om op scholen, te beginnen bij lagere scholen, ‘goed gedrag op Internet’ op te nemen in de curricula, waarbij de nadruk meer moet liggen op gedrag dan op technische vaardigheden.

Het hele rapport is hier te lezen. 

Zie ook: over de zin en onzin van cijfers discriminatie op het internet hier.

Meer over discriminatie op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over antisemitisme, discriminatie, ewoud butter, internet, marokkanen, mdi, onderzoek, pvv, wilders.

Delen: