Minstens 60% van Syriëgangers vertrok met psychische problemen

In achtergronden op 08-06-2015 | 08:39

Van minstens zestig procent van de Nederlanders die naar Syrië is vertrokken, blijkt uit politiedossiers dat ze psychische problemen hebben. Vaak waren deze problemen er al voordat ze radicaliseerden.
Een op de vijf Syriegangers kampt met ernstige gedragsproblemen of heeft een officieel vastgestelde stoornis, zoals schizofrenie of een psychose. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie laten weten op grond van onderzoek naar de politiedossiers van 140 geradicaliseerde moslimjongeren.

Volgens de politieonderzoekers is het een grote misvatting om te denken dat Syriëgangers intelligente mensen zijn die worden gedreven door ideologie. Terreurgroepen als IS trekken volgens hen ook mensen aan die ideologisch gezien verre van sterk zijn onderlegd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel geradicaliseerde moslimjongeren uit gebroken gezinnen komen en als kind al gedragsstoornissen hadden.

Lang werd aangenomen dat terroristen psychisch 'normaal' waren, schrijven de onderzoekers, maar nu blijkt dit anders te liggen: in totaal had 60 procent van de onderzochte Syriëgangers psychosociale problemen. 'Doordat ze in een isolement raken, zijn ze vatbaar voor groepen die structuur bieden en een kant-en-klaar, radicaal verhaal hebben', zegt onderzoeker Anton Weenink in de Volkskrant.

Er was geen enkele jihadist met een afgemaakte hogere opleiding, bijna niemand had vast werk, veel jihadisten komen uit gebroken gezinnen, velen hebben te maken gehad met huiselijk geweld, als dader of als slachtoffer, of beide. Relatief veel jihadisten hebben een criminele achtergrond: onder de mannelijke jihadisten was deze twee keer hoger dan normaal, onder de vrouwelijke vijf keer.

Omdat er geen controlegroep is gebruikt en de politiedossiers incompleet zijn, ligt het aandeel psychische problemen volgens de onderzoekers mogelijk hoger.

Onderzoeker Weenink in de Volkskrant: 'Dit verandert de manier waarop we Syriëgangers moeten benaderen. Ggz, politie en scholen moeten hierin samenwerken. Het is van belang dat de ggz weet wie ze voor zich kunnen hebben. Het is nog te weinig doorgedrongen dat psychosociale problemen een rol kunnen spelen in radicalisering. Eigenlijk werd altijd gedacht dat deze figuren voor terroristische organisaties niet bruikbaar waren en nooit in de jihadzone aan zouden komen. Maar dat gebeurt dus wel. Sommigen worden gebruikt voor zelfmoordaanslagen.'

Volgens Omar Ramadan van Radar Advies en hoofd van het Europese Radicalisation Awareness Nework worstelen ggz-instellingen met de vraag wanneer ze mogelijke radicalisering moeten melden aan de politie. Daarnaast is er bij veel moslims sprake van een taboe op psychische hulpverlening.

Lees het verslag van het onderzoek hier

Meer over radicalisering op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over onderzoek, psychische stoornissen, radicalisering, weenink.

Delen: