Moskee Al-Ihsane reageert op aantijgingen

In achtergronden door Roemer van Oordt op 15-06-2017 | 09:45

Door: Roemer van Oordt

Amsterdamse moskeeën die worden bestuurd door Marokkaanse Nederlanders liggen de laatste tijd onder een vergrootglas. Meestal gaat het daarbij om een zoektocht van politiek en media naar de toenemende invloed van al dan niet aangestuurde salafisten, die in de huidige politieke discussie allemaal zijn verworden tot potentiële terroristen. Recente voorbeelden zijn de incidenten bij moskee Al Ummah, moskee Arrayaan en - zij het met een andere aanleiding - moskee Al-Ihsane.

Bij moskee Al-Ihsane vormde de preek van afgelopen vrijdag de directe aanleding voor de aandacht van pollitiek en media, In de preek zou de imam onder meer een verbod hebben uitgesproken over deelname aan solidariteitsdemonstraties in Nederland door de bezoekers van de moskee, naar aanleiding van de gespannen situatie in de Rif in Marokko. De deels vertaalde en op sociale media snel verspreidde beelden brachten schrijver, publicist en filosoof Asis Aynan zo ver om aangifte te doen tegen de moskee en de imam. Daarin zegt hij onder meer:

"Mijn inziens gebruikt de imam niet zijn vrijheid van religie, ook niet van meningsuiting, temeer hij een religieus voorganger is en met deze woorden zet hij zijn islamitische gemeente op tegen de Nederlanders die wel demonstreren tegen het repressieve Marokkaanse regime, zoals ik doe.Ik doe daarom aangifte van haatzaaien door de imam en het bestuur van moskee Al Ihsane, namelijk aanzetten tot haat jegens zij die demonstreren. Ik doe een dringend beroep op de politie en het openbaar ministerie om te onderzoeken of hier sprake is van haatzaaien en mogelijke opruiing. Tevens maak ik mij als Amsterdamse burger grote zorgen dat de imam en de moskee zijn geïnstrueerd door een vreemde mogendheid, namelijk: de Marokkaanse staat. En dat lijkt mij tevens strafbaar." 

Vele reacties volgden, onder meer in de Volkskrant, Trouw en op AT5.. Gesproken wordt over 'de lange arm van Rabat', door de Marokkanse overheid ingefluisterde imams, breed verspreide intimidatie en afgekochte loyaliteit. Rif Alert, de beweging van Marokkaanse Nederlanders die solidair zijn met de protesten in De Rif, vraagt het kabinet onder meer stelling te nemen tegen de intimidatie van Marokkaanse Nederlanders door de Marokkaanse overheid.

Ahmed Marcouch (PvdA) legt het probleem bij de salafsten, die in zijn optiek een bedreiging vormen van de vrijheid van meningsuiting. ‘Ik maak me al heel lang zorgen om de salafistische ideologie die mensen tegen elkaar opzet’, zegt hij op AT5, Hij vindt vindt dat moskeebesturen imams die haatzaaien moeten weren en dat  de gemeente daar beterop moet  toezien. Maar Marokkaanse Nederlanders moeten volgens Marcouch ook hun stem laten horen, bjvoorbeeld zaterdag op de Dam. 

Gisterenavond reageerde moskee Al-Ihsane met een persbericht. Daarin geeft het bestuur aan niet gesloten te zijn en geen mensen tegen elkaar op te willen zetten, maar juist te staan voor transparantie en verbinding en blij te zijn met de goede relaties met de buurt, onder meer bij de realisatie van hun nieuwe moskee. 

"Het bestuur, de achterban, de buren en de partners zijn trots op het eindresultaat, dat in goede harmonie tot stand is gekomen. In ons nieuwe, multifunctionele gebouw kunnen wij nog beter dan voorheen uitvoering geven aan het brede scala aan initiatieven dat voortvloeit uit onze beleidsintenties. Naast religieuze zaken staan daarin educatieve en maatschappelijke activiteiten die participatie bevorderen en mensen verbinden, centraal. Voorbeelden zijn taallessen en huiswerkbegeleiding, samenwerking in interculturele- en interreligieuze verbanden, dialoog- en voorlichtingsbijeenkomsten en buurtgerichte activiteiten, zoals gezamenlijke schoonmaakacties, sportevenementen, open dagen en een jaarlijkse buurtiftar (aanstaande zaterdag). Daarbij werken wij in alle transparantie en in goed overleg intensief samen met stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam."

En over de ter discussie gestlede financiering van de nieuwbouw:

"Een mooi voorbeeld van onze transparantie is de openheid die er van de start van het traject is gegeven over de financiering van de nieuwbouw. De donatie van 30.000 Euro die koning Mohamed VI deed tijdens zijn onaangekondigde bezoek aan Nederland, maakt onderdeel uit van het gehele bedrag dat door middel van allerlei vormen van inzamelingsacties is binnengehaald en zonder enige voorwaarde is verstrekt. Niet voor niets maakten wij daar zelf direct melding van. Wij zijn een autonome, Amsterdamse moskee, die zich niet laat leiden door beïnvloeding van buitenaf."

Ook wordt in het persbericht uitvoerig ingegaan op de inhoud van de gewraakte vrijdagpreek: 

"Op vrijdag 9 juni jl. heeft onze imam een actueel thema aangesneden door vanuit een islamitisch perspectief aandacht te schenken aan het bewaken van veiligheid, rust en orde binnen de (islamitische) gemeenschap. Een vrijdagpreek in de moskee behandelt, net als een preek op zondag in de kerk, regelmatig (maatschappelijke) thema’s die de gemeenschap bezighouden. De imam is werknemer van de moskee en wordt - mede op basis van de inhoud van zijn preken - door het bestuur beoordeeld op zijn functioneren. In de vier jaar dat hij bij ons in dienst is, heeft het bestuur nooit enige aanleiding gezien om hem niet langer aan te houden als imam. De imam heeft de gevolgen van demonstraties en protestmarsen in de Arabische wereld behandeld. Deze hebben in veel landen uiteindelijk geleid tot ontwrichting, anarchie, en een bloedige burgeroorlog." 

"Tijdens de preek is ingegaan op de onwenselijkheid van deze situatie. In de bewuste preek heeft de imam benadrukt dat de islam als overstijgend doel heeft om rust, stabiliteit, vrede en veiligheid te garanderen. De imam heeft op geen enkel moment de situatie in Marokko besproken. Het gedeelte van de preek dat online circuleert, bevestigt dit. Het is betreurenswaardig dat de vrijdagpreek vervolgens in verkorte en vertaalde vorm uit zijn context is getrokken en breed is verspreid. Het lijkt alsof er bewust en om politieke redenen een onjuist beeld wordt geschetst, zeker ook door ten onrechte te stellen dat de preek zou zijn verstrekt door de Marokkaanse overheid."

De moskee overweegt juridische stappen te ondernemen tegen degene die de preek filmde en verspreidde:

"Moskee Al-Ihsane staat open voor iedereen. Het bestuur kent de gemeenschap goed. Degene die vrijdag 9 juni j.l. tegen de regels van de moskee in opnames van de preek maakte en de preek verstoorde door openlijk te protesteren tegen de strekking ervan, is een onbekende voor onze gemeenschap. Tijdens en na de vrijdagpreek zijn wij met hem in gesprek gegaan. Die gesprekken leverden niet meer op dan dat hij aangaf niet alleen te staan en op een ander moment met meerdere terug te zullen komen, wat heeft geleid tot onrust met als gevolg dat sommige bezoekers zich onveilig voelden. Eenmaal buiten sprak hij talloze bezoekers van de moskee aan en veroorzaakte daarmee de nodige onrust. Mede door de schadelijke en bedreigende effecten die van deze actie richting onze gemeenschap uitgaan, maar ook door de openlijke smaad en laster en het aantasten van het positieve imago van onze moskee, beraden wij ons op mogelijke juridische stappen."

Het moskeebestuur concludeert:

"Wij zijn een moskee met zijn fundamenten in de Amsterdamse samenleving. Het bestuur staat bekend om zijn diversiteit en open, eerlijke houding en karakter. Deze situatie had voorkomen kunnen worden als men direct persoonlijk het bestuur had benaderd. Verder heeft het bestuur uit voorzorg sinds de gebeurtenis intensief contact met de politie. Zij zijn dagelijks zichtbaar aanwezig in de omgeving van moskee Al-Ihsane. Wij hopen dat de rest van de Ramadan, waarin verbroedering, toenadering en vergeving zouden moeten prevaleren boven onrust, verdeeldheid en laster, rustig en waardig zal verlopen".
 

Meer over de situatie in Marokko en (de demonstratie op de Dam op zaterdag 17 juni) van Rif Alert:  hier en hier

Meer over de reactie van moskee Al-Ihsane op AT5: hier en in het Parool: hier


Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonié en doet onder meer onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland en processen van radicalisering en uitsluiting

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 

 

 


Meer over ahmed marcouch2, asis aynan, demonstraties, film, imam, Marokko, moskee Al-Ihsane, nieuws, preek, Rif Alert, roemer van oordt, salafisme, salafisten.

Delen: