Nederlanders vinden aandacht voor discriminatie zowel terecht als overdreven

In achtergronden door Ewoud Butter op 29-06-2017 | 09:26

Nederlanders zijn dubbel over discriminatie. Enerzijds vindt tweederde (68%) van de Nederlanders discriminatie verwerpelijk en bestaat de indruk dat vooral LHB's. moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond gediscrimineerd worden. Anderzijds vindt 72% ook dat vooral moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond te snel roepen dat iets discriminatie is.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag gepubliceerde tweede kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Enkele resultaten:

  • Van de Nederlanders keurt 68% discriminatie af.
  • Vooral hogeropgeleiden (76%) en aanhangers van GroenLinks/PvdA (83%) vinden discriminatie vaker dan gemiddeld verwerpelijk.

  • Burgers zeggen discriminatie erger te vinden als het henzelf of hun naasten treft, dan wanneer het gaat om mensen die verder van hen afstaan.
  • 54% van de Nederlanders heeft het gevoel dat er nu vaker wordt gediscrimineerd dan twintig jaar geleden. Het SCP: "Volgens burgers kan dit te maken hebben met een grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen (mensen uiten bijvoorbeeld makkelijker een seksuele orientatie), wat meer kwetsbaar maakt voor discriminatie. Ook wordt genoemd dat de tolerantie ten aanzien van discriminatie is veranderd: wat vroeger werd gezien als pesten waar je maar tegen moest kunnen wordt dat tegenwoordig beschouwd als discriminatie en onacceptabel".
  • Tegelijkertijd vindt ook 72%  dat er tegenwoordig te snel geroepen wordt dat iets discriminatie is. Dat kan komen volgens het SCP doordat mensen geen scherp omlijnd idee hebben van discriminatie. Het SCP: "Daardoor wordt discriminatie soms wel erg breed ingevuld, bijvoorbeeld door alles wat kwetsend is als discriminatie te bestempelen. Dat schept ruimte om discriminatie-ervaringen te bagatelliseren en van anderen een dikkere huid of meer weerbaarheid te verlangen. Discriminatie wordt zo een fact of life, waar mensen maar mee moeten leren omgaan. Dat er ongelijke machts- en kansverhoudingen tussen groepen in de samenleving bestaan blijft daardoor buiten beeld."
  • Vooral lhb’ers (lesbische, homoseksuele en biseksuele personen), Nederlanders met een migratieachtergrond, moslims en mensen met een beperking worden volgens burgers gediscrimineerd.

  • Tegelijkertijd vindt men dat vooral Nederlanders met een migratieachtergrond en moslims vaak (over)gevoelig zijn voor discriminatie en met enige regelmaat onterecht zeggen dat zij gediscrimineerd worden.

Meer hier

Zie ook:

Veel meer artikelen over discriminatie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over discriminatie, ewoud butter, onderzoek.

Delen: