Nederlandse Turken en Marokkanen trouwen vooral in eigen kring

In achtergronden op 21-11-2011 | 17:51

In 2010 zijn er in Nederland 34,5 duizend allochtonen getrouwd. Een kwart van hen was van Turkse of Marokkaanse herkomst. De overgrote meerderheid van deze groep trouwde met een partner uit dezelfde herkomstgroep. In 90% van de gevallen kwam de partner uit Nederland, bij één op de tien huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen. De huwelijksmigratie is daarmee gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Het aandeel migratiehuwelijken is sinds 2006 op of net iets onder de 10 procent gebleven. Dat meldt het CBS vandaag.

Onder Turken en Marokkanen ligt het percentage huwelijksmigratie hoger: ongeveer één op de vijf Turken en Marokkanen die in Nederland trouwden huwden een partner die speciaal daarvoor uit het land van herkomst kwam. In het begin van deze eeuw lag dat veel hoger. In 2010 zijn 970 Turkse en 870 Marokkaanse migratiehuwelijken gesloten.

Hoewel het aandeel migratiehuwelijken voor Turken en Marokkanen sterk is gedaald, blijft het aandeel Turkse en Marokkaanse allochtonen dat een partner uit dezelfde herkomstgroep kiest met ruim 80 procent onverminderd groot. Slechts een klein deel van de Turken en Marokkanen trouwt met een autochtoon of iemand van een andere herkomstgroep.
Voor andere herkomstgroepen is het aandeel huwelijken met een autochtoon beduidend groter. Zo trouwden in 2010 drie op de tien Surinaamse en vier op de tien Antilliaanse allochtonen met een autochtoon.

Lees meer bij het CBS

 


Meer over cbs, huwelijk, huwelijksmigratie, interetnische huwelijken, migratiehuwelijken, onderzoek, trouwen.

Delen: