"Niet logeren maar samenwonen" - Amsterdam BIJ1

In achtergronden door Roemer van Oordt op 01-03-2018 | 21:21

21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het politieke programma. Republiek Allochtonië interviewt in de aanloop kandidaten van diverse partijen uit verschillende windrichtingen. Vandaag is het de beurt aan Sylvana Simons, lijsttrekker van Amsterdam BIJ1


Bij DENK snoof je aan de landelijke politiek. Nu ga je lokaal. Anders?

"Ja, het is hoe dan ook heel anders. Landelijk ben je bezig met de grotere visie, vanuit de ideologie. In Amsterdam richten we ons vooral op de dingen van alle dag, dicht bij de mensen, met lokale zaken die hier spelen. Het valt me echt op hoe hectisch de lokale campagne is en hoeveel aandacht de lokale media aan de verkiezingen besteden. Dat smaakt naar meer, maar de landelijke ambitie is er nog zeker." 

"Het is trouwens best grappig hoe er door de gevestigde politiek op ons wordt gereageerd, als of we er al lang zijn, terwijl we pas 4 maanden geleden in Amsterdam begonnen. We gaan dan ook niet pretenderen dat we de wijsheid in pacht hebben. We willen eerst het handwerk van het vak van het Amsterdamse raadswerk aanpakken. Dat spreekt me enorm aan. Ik ben in de Kinkerbuurt opgegroeid, toen naar Osdorp verhuist, in Zuid naar school gegaan en moeder geworden in de Pijp. Nu woon ik aan de rand van Amsterdam. Dat wordt dus snel verhuizen."

Wat verstaan jullie onder radicale gelijkwaardigheid?

"We hebben in Nederland het prachtige Artikel 1 van de Grondwet. Er is dus theoretische gelijkwaardigheid. Maar in de samenleving zien we vooral allerlei soorten van ongelijkwaardigheid. Het papieren Artikel 1 moet radicaal, dus vanaf de wortels, in de praktijk worden gebracht. Als je wilt voorkomen dat groepen worden buitengesloten en segregatie op allerlei terreinen echt wilt aanpakken moét je radicale gelijkwaardigheid koppelen aan economische rechtvaardigheid, de andere pijler van ons programma. Het één kan niet zonder het ander."

In jullie programma staat dat alle gemeentelijke instanties - ook de politie - in 2022 een weerspiegeling van de etnische diversiteit van de bevolking moeten zijn. Een mooi streven, maar geldt dat niet ook voor andere vormen van diversiteit?

"Ja, voor alle vormen van diversiteit. Dat geven we ook aan in de afzonderlijke programmaonderdelen. En het is essentieel. Vooral door gebrek aan herkenning en erkenning is het vertrouwen in heel veel instituties ontzettend laag, zeker bij hier geboren en getogen Amsterdammers met hun roots elders."

"Dat moet en kan anders. Wij hebben hier tenslotte geleerd mondig te zijn. We blijven hier, we gaan niet terug. We zijn veel minder afhankelijk dan onze ouders. Mijn moeder geeft nog steeds aan dat ze er trots op is dat ze nooit iets van Nederland heeft gevraagd. Mijn generatie vraagt het niet, wij claimen het. Wij hoeven niet te integreren, wij zijn Nederlanders. Ik vergelijk het met het verschil tussen logeren en samenwonen. Als ik bij jou kom logeren is het prima dat jij de regels bepaalt, over - ik noem maar wat - wanneer we de vuilnis buiten zetten of hoe het huis is ingericht. Maar nu we al zo lang samenwonen bepalen we die regels samen. Dat vraagt ook om een stad die op alle fronten gebruikt maakt van haar diversiteit; bij elkaar, BIJ1."

"BIJ1 is en ademt die diversiteit. We zijn de mensen die het doen. We praten niet over mensen, maar met mensen; we zijn die mensen. Zwart, wit, bruin, lesbisch, trans, vluchteling, migrant, jong en oud - om maar wat te noemen. We kunnen onze idealen niet verloochenen anders zouden wij ons zelf verloochenen. Allemaal trotse activisten die zaken agenderen, die met buitenparlementaire pressie het verschil maken, en nu de zittende, gevestigde partijen wakker houden."

Veel aandacht bij jullie voor lhbtqi+ en vooral voor transgenders/transmensen

"Dat is ook keihard nodig. Denk aan arbeidsmarktdiscriminatie van transmensen die een baan hebben en in transitie willen. Daar is geen begrip voor. Ze hebben ook recht op passende zorg. Dat vraagt om kortere wachttijden voor de behandeling, om meer zorglocaties en volledige vergoeding van de ingrepen. In het dagelijkse leven worden ze vaak niet geaccepteerd zoals ze zijn, hun identiteit wordt niet erkend en hun etnische of religieuze achtergrond maakt het soms nog extra moeilijk. Voorlichting door ervaringsdeskundigen is een must." 

"Wij vragen ook om betere kansen op de arbeids- en woningmarkt, vooral voor bi-culturele en vluchtelingen LHBTQI+'ers. Transmensen en mensen met een intersekse-conditie hebben natuurlijk recht op bescherming tegen geweld en tegen discriminatie maar we zetten ook keihard in op brede erkenning dat mensen die geboren zijn met intersekseconditie het recht hebben op zelfbeschikking."

Verder valt de voorgestelde inzet voor vluchtelingen op

"Het gaat om mensenrechten. Het is voor ons onbestaanbaar en onverteerbaar dat ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde vluchtelingen door de stad zwerven en van het ene na het andere kale vluchtgebouw moeten verkassen, met alle leegstand die wie in Amsterdam hebben als gevolg van speculatie. Je moet als gemeente op je strepen gaan staan. Iedereen heeft het recht, zelfs de taak om huisjesmelkers onder druk te zetten: je gaat wat doen of wij hebben een beter idee."  

"En die ideeën hebben we. Denk aan het op grotere schaal inzetten op het ontwikkelen van bijzondere samenlevingsvormen- en projecten van vluchtelingen met eenzame 50plussers of met studenten. Het mes snijdt zo aan alle kanten: het is een wederkerig proces dat ook nog eens de sociale cohesie bevordert; mensen worden structureel met elkaar in contact gebracht. Dat is de vierde B die wij toevoegen aan Bed, Bad en Brood; de B van Begeleiding. Breng om dat soort woonvormen te realiseren eerst eens in kaart wat we hebben voordat we gaan bouwen."

"Werk is een ander speerpunt. Als ik zie hoe graag vluchtelingen hun dankbaarheid willen tonen omdat ze hier veilig zijn door iets voor de samenleving te gaan doen. Vaak gaat het om hoogopgeleiden met de nodige werkervaring. Amsterdam moet een voorbeeld stellen, ook gaan we daar tegen de regels op landelijk niveau in. Bijvoorbeeld als het gaat om het (niet) erkennen van diploma's die in landen van herkomst zijn behaald. Het beleid daarop moet worden gedekoloniseerd. Als het gaat om taal; natuurlijk is dat een probleem. Maar dat lossen we niet op met al die commerciële taalbureautjes. Weg ermee! Het inburgerexamen moet een recht zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van een overheid in een systeem dat jou wil laten slagen. Want er moet toch geld verdiend worden?"

Hoe zie je de samenwerking met ‘links’?

"Dat hangt er nogal van af. Het Links Progressief Pact (PvdA, SP en GroenLinks) heeft ons uitgenodigd om mee te doen. Daar staan we niet per definitie onwelwillend tegenover. Maar het zal per thema verschillen met wie die samenwerking echt vorm kan krijgen. Zo kan ik mij voorstellen dat we op economisch terrein meer hebben met de SP en op issues als antidiscriminatie en vluchtelingen meer met GroenLinks. Maar ik heb niets met de paternalistische manier waarmee te vaak politiek bedreven wordt. Het gaat niet om een beetje kritiek op het systeem, het moet radicaal anders, vanaf de wortels. Wij en andere kleine partijen krijgen nogal eens het verwijt dat we one-issue partijen zijn, maar dat is juist niet zo. Wij gaan voor een intersectionele benadering, waarin duurzaamheid, feminisme en antiracisme een plaats krijgen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

"Als ik zie hoe PvdA en SP op de antiracismedemonstratie van 18 maart hebben gereageerd, krijg ik toch vooral het gevoel van buigen voor de hete adem van populistisch rechts en daardoor medeverantwoordelijkheid voor verval van de democratie en het vervuilen van het debat. Daarmee vergroot je eerder de kloof met je kiezers; die verliezen het geloof in de politiek. Het zijn vooral de nieuwe links-progressieve partijen die dat vertrouwen willen herstellen."

Wanneer ben je op 21 maart tevreden?

"Met een sterk, progressief links blok, zonder racisten in de raad. Om samen te werken aan radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Dan pas kunnen Amsterdammers profiteren van de welvaart van de stad en merken bewoners van Zuid-Oost anders dan nu wél dat het Arenagebied het economisch voor de wind gaat. Voor onszelf zet ik in op minimaal 2 zetels, alleen al omdat wij zo'n fantastische nummer 2 hebben, Jazie Veldhuyzen."


Meer over BIJ1: hier


Eerder interviewden we Samir Toub, nummer 3 voor GroenLinks in Eindhoven

 

Meer over de de gemeenteraadsverkiezingen: #GR2018 

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

 

 


Meer over #gr2018, Amsterdam BIJ1, BIJ1, interviews #gr2018, sylvana simons.

Delen: