Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

In achtergronden door Ewoud Butter op 11-09-2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Hoewel we al meer dan een kwart eeuw debatteren over de positie van de islam en moslims in Nederland, is de toon van het debat sinds de aanslagen van 11 september 2001 - nu 14 jaar geleden - veel scherper geworden. Gemoederen lopen hoog op en er wordt flink gepolariseerd. Eenmaal ingenomen posities worden zelden losgelaten, waardoor het ‘debat’ vaak meer lijkt op hard roepen in een echoput. Opposanten maken karikaturen van elkaar.

In dit debat wordt de islam in Nederland geregeld afgeschilderd als een onveranderlijk monolitisch blok en is er weinig oog voor de verschillende, uiteenlopende stromingen en de grote verscheidenheid aan organisaties die sinds de jaren ‘70 onder de inmiddels ongeveer 950.000 Nederlandse moslims is ontstaan.

Polderislam.nl is de eerste site in Nederland waarop beschreven wordt hoe moslims in Nederland zich de afgelopen decennia georganiseerd hebben. De site besteedt aandacht aan moskeeën, imams en moskeekoepels, maar ook aan islamitisch onderwijs, omroepen, politieke partijen en internetsites. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de geschiedenis van het islamdebat in Nederland, is er aandacht voor overheidsbeleid, het voorkomen van radicalisering en het tegengaan van moslimdiscriminatie. De site biedt verder nieuws, factchecks en heeft een afzonderlijk deel waarop ruimte is ingeruimd voor nieuws van islamitische organisaties. Aan theologische discussies zal de site weinig aandacht besteden.

Roemer van Oordt en Ewoud Butter (beiden politicoloog) hebben de informatie voor de site verzameld uit literatuur en gehaald uit vele gesprekken die ze hebben gevoerd met kenners en andere (direct) betrokkenen. Verder zijn ze allebei al 25 jaar thuis in vraagstukken op het snijvlak van integratie en islam. Ze hebben van dichtbij mee gemaakt hoe islamitische organisaties en instellingen ontstonden en soms ook weer verdwenen. Ze schrijven beiden ook op dit weblog Republiek Allochtonië, dat in september 2005, nu 10 jaar geleden, door Ewoud Butter werd gestart (toen nog onder de naam Allochtonenweblog).

Polderislam.nl, waaraan de Open Society Foundation een financiële bijdrage heeft geleverd, is ‘work-in-progress’. Van Oordt en Butter zullen op grond van aanvullende informatie en gesprekken die ze de komende tijd gaan voeren, nieuwe teksten schrijven en bestaande teksten aanvullen. Correcties en aanvullingen zijn voor hen meer dan welkom; die kunnen gemaild worden naar info@polderislam.nl.

Bezoek polderislam.nl of ga rechtstreeks naar één van de volgende pagina's:


Meer over ewoud butter, imam, imamopleiding, islam, islamdebat, islamkritiek, islamofobie, jihadisme, moskee, moslimdiscriminatie, moslimhaat, moslimomroepen, onderzoek, polderislam, radicalisering, roemer van oordt, scheiding kerk staat.

Delen: