OCAN wil onafhankelijke Onderzoekscommissie voor bestrijding racisme

In achtergronden op 04-11-2013 | 13:13

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) zal vandaag tijdens het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie SZW er op aandringen om spoedig een onafhankelijke Onderzoekscommissie in te stellen, die de effectiviteit van de bestrijding van racisme in Nederland evalueert. OCAN spoort de landelijke politiek aan om zo de eerste stap te zetten in het opvolgen van de alarmerende adviezen van ECRI (Raad van Europa), Amnesty en de Nationale ombudsman om racisme in onze samenleving niet te accepteren, maar te bestrijden. Dat stelt de organisatie in een persbericht.

Etnische spanningen als kans
In de ogen van OCAN biedt de huidige etnische polarisatie in het land – zichtbaar geworden door de beladen discussie over Zwarte Piet – aan de regering een uitgelezen kans om een helder en eenduidig signaal af te geven richting samenleving: wij tolereren in Nederland geen discriminatie op basis van etniciteit. Het principiële zwijgen tot op heden van ons kabinet over de explosie van racistische uitlatingen op social media als Facebook, Twitter en YouTube, de doodsbedreigingen aan het adres van de onafhankelijke Jamaicaanse mensenrechtendeskundige en professor V. Shepherd en de organisatie van een demonstratie voor ‘Groene Pieten’, heeft ertoe geleid dat grote groepen gekleurde mensen in Nederland zich niet beschermd en gehoord voelen door hun premier en (lokale) overheid. Het kabinet heeft nu de kans om zich moreel te herpakken door de maatschappelijke en politieke uitholling richting etnische minderheden van het in art. 1 van de Grondwet constitutioneel vastgelegde gelijkheidsbeginsel een halt toe te roepen. De tijd is rijp om gehoor te geven aan de steeds luider wordende internationale call for action.

Internationale roep om erkenning en actie
De Nationale ombudsman, die het politieke klimaat in Nederland als ‘racistisch’ duidde, adviseert het kabinet om zich actiever in te zetten voor de bestrijding van racisme in Nederland. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) roept Nederland op om binnen 2 jaar te komen tot het ontwerp van een nationale strategie ter bestrijding van racisme. Amnesty maant Nederland aan, in navolging van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en ECRI, om de politiepraktijken van ‘etnisch profileren’ te erkennen en aan te pakken. In dezelfde maand besluit het Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer uitgesloten van voedsel, kleding en onderdak op straat gezet mogen worden door de Nederlandse regering.

De internationale druk op de Nederlandse overheid om de mensenrechten van etnische minderheden te beschermen is van een ongekende omvang. De boodschap is helder en eenduidig: het gedogen en ontkennen van racisme in Nederland moet stoppen. OCAN meent dat er een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld moet worden naar de falende racismebestrijding in Nederland.

Instelling van een onafhankelijke Onderzoekscommissie 
Vandaag zal OCAN dan ook tijdens het Rondetafelgesprek met de Kamercommissie SZW de Tweede Kamer verzoeken om het kabinet aan te manen tot de instelling van een multidisciplinaire, etnisch diverse en onafhankelijke Onderzoekscommissie. De commissie dient onderzoek te doen naar de effectiviteit van wetgeving, beleid, handhaving, melding en voorlichting op het gebied van racismebestrijding in Nederland. Deze Onderzoekscommissie van gezaghebbende personen kan met onafhankelijke onderzoeksuitkomsten voor politiek en (lokaal) bestuur het perspectief op een gedeelde werkelijkheid creëren.

Met een breed onderzoek naar de rol van uitsluitingsprocessen op basis van etniciteit op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de justitiële keten, in de (geestelijke) gezondheidszorg, bij het optreden van langdurige armoede in niet-westerse huishoudens, multicultureel ondernemerschap, het verkrijgen van stageplekken, in- en doorstroomkansen in (de top van) bedrijfsleven, politiek en wetenschap en in de directe woon- en leefomgeving kunnen de sociaal-economische gevolgen van discriminatie voor etnische minderheden kwantitatief en kwalitatief in kaart worden gebracht.

Deze uitkomsten kunnen als handvat dienen voor een evaluatie van de effectiviteit van het huidige stelsel van bescherming tegen discriminatie op grond van etniciteit. Mochten de resultaten hiertoe aanleiding geven, meent OCAN dat het kabinet vervolgens in lijn met het advies van de ECRI dient over te gaan tot het ontwerp van een nationale strategie gericht op het bestrijden van discriminatie op basis van etniciteit.

Informatie over het rondetafelgesprek integratie (cie-SZW), ma. 4 november 2013 (10.00h-15.00h): hier. De gesprekken met de 'migrantenorganisaties' vinden plaats van 11.30h-13.00h. 

Meer over OCN op dit weblog hier, over de Zwarte Piet discussie hier  en over ECRI hier

Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.
Meer over ecri, ocan, ombudsman, onderzoekscommissie, politiek klimaat, zwarte piet.

Delen:

Reacties


Janfrans Zuidema - 05/11/2013 23:23

Het OCAN wil een onafhankelijke Onderzoekscommissie voor bestrijding van racisme onder onder andere Caribische Nederlanders.

Ik ben voor... ;-).