Omstreden wetsvoorstel om naturalisatietermijn te verlengen sneuvelt in Eerste Kamer

In achtergronden door Ewoud Butter op 03-10-2017 | 15:00

De termijn waarop immigranten Nederlander mogen worden, wordt niet verlengd van vijf naar zeven jaar. Alleen de fracties van de VVD, PVV, CDA en SGP stemden voor verlenging.

Het kabinetsvoorstel om de termijn van naturalisatie te verlengen van vijf naar zeven jaar komt voort uit het regeerakkoord Bruggen Slaan. Hierin besloten VVD en PvdA:

"dat voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering geldt nu een periode van vijf jaar. Die wordt verlengd tot zeven jaar."

Dit voornemen kwam uit de koker van de VVD. De PvdA slikte het voorstel met tegenzin omdat de partij in ruil hiervoor onder andere een (later uitgeklede) kinderpardonregeling kon binnenhalen.

In de daaropvolgende jaren vroegen vooral GroenLinks, D66 en de SP het kabinet en de coalitiepartijen meermalen naar de onderbouwing van dit voorstel. Die onderbouwing kwam niet of bleef flinterdun, soms op het lachwekkende af. Het wetsvoorstel kreeg dan ook een negatief advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van State en VluchtelingenWerk.

In de Tweede Kamer stemde de PvdA met tegenzin voor, maar nu het kabinet demissionair is, liet de coalitiepartij in de Eerste Kamer vorige week weten tegen te gaan stemmen. Bovendien werd hiermee uitvoering gegeven aan een passage uit het verkiezingsprogramma van de PvdA waarin gekozen wordt voor behoud van de termijn van vijf jaar.  PvdA-senator Jopie Nooren verklaarde volgens de Volkskrant tijdens het debat vorige week: 'Je moet alleen de termijn veranderen als je zeker weet dat integratie en participatie zullen verbeteren. Dit wetsvoorstel verbetert integratie niet.'

Het wetsvoorstel werd hierna afhankelijk van het stemgedrag van de twee senatoren van 50Plus. Die partij was in haar partijprogramma juist een voorstander van het oprekken van de naturalisatieperiode naar tien jaar, maar werd volgens het NRC de afgelopen week beinvloed door brieven en mailtjes van vooral Nederlandse expats, die - gestimuleerd door D66 - bezwaren uiten tegen de nieuwe wet omdat daarmee de mogelijkheden tot naturalisatie van buitenlandse partners van Nederlanders werden beperkt. Na de wetswijziging zouden deze buitenlandse partners zich niet meer vanuit het buitenland kunnen laten naturaliseren.

De kans dat het voorstel in het nieuwe regeerakkoord terugkomt lijkt niet heel groot, omdat D66 en ChristenUnie ook steeds tegen het voorstel zijn geweest. 

Zie ook: Discussie over kiesrecht voor nieuwkomers laait op


Meer over Eerste Kamer, kiesrecht, naturalisatie, Nederlanderschap, Rutte II.

Delen: