Onbewuste discriminatie in psychiatrie

In achtergronden op 23-10-2012 | 10:10

Uit recent onderzoek van forensisch psychiater David Vinkers blijkt dat allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis tot wel vier keer vaker gedwongen worden opgenomen dan autochtone verdachten met een vergelijkbaar ziektebeeld. Het gaat daarbij vooral om Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Meerdere forensisch psychiaters geven aan dat onbewuste discriminatie daarvan de oorzaak is.

Vinkers, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), concludeert verder dat allochtone verdachten (19 procent) vaker toerekeningsvatbaar geacht worden dan autochtone verdachten (13 procent). Het al dan niet toerekeningsvatbaar zijn, is bepalend voor de strafmaat en/of behandeling.

Tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) kwamen vorige week psychiaters van de afdelingen Transculturele Psychiatrie en Forensische Psychiatrie bijeen. Zij diagnosticeren onder meer verdachten van delicten en brengen advies uit aan de rechterlijke macht.

Sommige van hen onderkennen het probleem. Frank Kortmann, psychotherapeut voor TBS-ers en emeritus hoogleraar Transculturele Psychiatrie gaf aan dat net als de samenleving ook autochtone behandelaars zich vaak laten leiden door hun eigen normen en waarden, en daarmee een ander beoordelen. Vaak gebeurt dat onbewust en reflexmatig. Als een Surinamer bijvoorbeeld luid en met zijn handen praat, wordt hij eerder als agressief gezien, verduidelijkte Kortmann.

Kennis over de culturele achtergrond van allochtone verdachten kan de diagnose verbeteren, zegt psychiater Max Westerborg, hoofd NIFP Zwolle. Het heeft volgens hem grote gevolgen wat psychiaters doen. We moeten altijd denken: wat is de achtergrond van iemand, aldus Westerborg

Psychiater Zohra Acherrat van de FPC Oostvaarderskliniek wijst op de vragenlijsten en persoonlijkheidstesten. Die zijn voor westerse mensen ontwikkeld. Zij stelt de vraag naar een ander onderzoeksinstrumentarium, waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de verdachte centraal.

Acherrat benadrukt dat discriminatie binnen justitie moet worden besproken. Exemplarisch is volgens haar de houding richting Marokkaanse jongeren. Volgens onderzoek zitten ze bijna twee maanden langer vast bij eenzelfde delict. Uit de laatste SCP-cijfers blijkt 65 procent van deze jongeren weleens te worden aangehouden. Die cijfers zijn in de ogen van Zohra Acherrat niet te rechtvaardigen. Zij vindt dan ook dat forensisch psychiaters als beroepsgroep zich daarover luid en duidelijk moeten uitspreken, ook naar beleidsmakers. Want discriminatie maakt ziek, zegt Acherrat.

Bron: Spits

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over culturele achtergrond, discriminatie, gezondheid, onderzoek, psychiatrie, tbs, zorg.

Delen:

Reacties


wiert van der veen - 23/10/2012 11:52

Vrouwe Justitia pleegt doorgaans te worden afgebeeld met een blinddoek voor haar ogen. Dat geeft aan dat ze onbevooroordeeld recht dient te spreken.