Onderzoek: islam is geen belemmering voor integratie

In achtergronden door Ewoud Butter op 31-08-2017 | 12:52

De afgelopen 20 jaar is het debat over integratie steeds meer geculturaliseerd en geïslamiseerd. Verklaringen voor achterblijvende participatie van bepaalde groepen worden vaak gezocht in culturele factoren of religieuze factoren. Harde bewijzen worden hiervoor echter zelden gevonden.

‘De islam is geen belemmering voor integratie’, concludeert nu Stephan Vopel, expert op het gebied van sociale cohesie bij de Duitse Bertelsmann Stiftung na een internationaal onderzoek op de website MO Mondiaal nieuws. ‘Zelfs zeer religieuze moslims leren de nieuwe taal en streven naar goede opleidingen, net zoals andere immigranten. Als integratie stagneert, zijn daar vaak andere redenen voor te vinden.’

De integratie van moslimimmigranten in West-Europa laat volgens het rapport (pdf) van Bertelsmann Stiftung duidelijke vooruitgang zien. De onderzoekers vergeleken hiervoor de taalbeheersing, onderwijs, werkleven en interreligieuze contacten van moslims in Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Ze trokken volgens MO onder andere de volgende conclusies: 

 • Ondanks de verschillen in de landen van herkomst, verschillende geloofsovertuigingen en verschillende redenen om te migreren, volgt de integratie van de 14 miljoen moslims in deze vijf landen een soortgelijk parcours.
 • Kansen op deelname aan de maatschappij worden door moslims gegrepen, maar tegelijk willen ze hun religie blijven uitoefenen, ook al ondervinden ze daarvoor soms afkeuring in het land van vestiging.
 • Het onderwijsniveau in moslimfamilies stijgt in alle landen per generatie al blijven ze achter bij de gemiddelde schoolresultaten van niet-moslim leeftijdsgenoten. Frankrijk scoort het beste van de vijf onderzochte landen. Hier verlaat slechts 11 procent van de moslimkinderen de school voor hun achttiende verjaardag. In Duitsland en Zwitserland, waar het schoolsysteem kinderen al op vroege leeftijd scheidt op basis van prestaties.
 • Duitsland en Zwitserland scoren het best op het gebied van arbeidsintegratie voor moslims. In beide landen is er geen verschil tussen moslims en de rest van de bevolking. Frankrijk heeft juist een relatief moeilijk toegankelijke arbeidsmarkt. In dat land zijn er grote groepen schoolverlaters met een islamitische achtergrond en goede kwalificaties, die toch werkloos zijn. Frankrijk is het enige land waar de betrokkenheid van moslims bij hun nieuwe thuisland afneemt.
 • 76% van de tweede generatie kinderen leerde de nationale taal als hun eerste taal tijdens de kindertijd. In Frankrijk ligt dit op 93 procent.
  Hier zien de onderzoekers een duidelijke toename van de eerste naar de tweede generatie, namelijk van 27 naar 76 procent.
 • 94 % van de ondervraagden voelt zich verbonden met het land waar ze wonen.
 • 75 procent van de moslims brengt regelmatig vrije tijd door met niet-moslims. Dit interreligieuze contact neemt ook toe bij elke generatie, net als de identificatie met het land waar moslims verblijven.
 • 20 procent van de ondervraagde burgers wil geen moslims als buur. Het wantrouwen tegen moslims is het laagst in Frankrijk (14 procent) en het hoogst in Oostenrijk (28 procent).
 • Gelovige moslims die hun religie uitoefenen, ervaren vaker discriminatie op de arbeidsmarkt. Van de onderzochte landen kunnen streng religieuze moslims (41 procent kan als zodanig worden omschreven) alleen in Groot-Brittannië even snel een baan vinden als minder devote moslims.

In het rapport, de Religie Monitor 2017, Muslime in Europa Integriert, aber nicht akzeptiert? wordt aanbevolen de mogelijkheden voor deelname op de werkvloer en in het onderwijs te verbeteren. Daarnaast adviseren de onderzoekers de islam dezelfde juridische status als andere institutionele religieuze groepen te geven de religieuze diversiteit te erkennen. Ook doen ze de aanbeveling interculturele contacten en interreligieuze discussie te bevordern, onder meer op scholen, in wijken en in de media.

Bron: MO

Foto: Westermoskee Amsterdam Flickr

Meer onderzoek hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over culturaliseren, integratie, islam, islamiseren, moslims, onderzoek.

Delen:

Reacties


tibi - 04/09/2017 23:16

rudi zoals ik het artikel en het rapport begrijp wordt er juist gezegd dat er verschillende groepen mosims zijn maar dat deze gelijk integreren.
ofwel voor de integratie maakt het niet uit wat voor soort moslim je bent.

redactie - 04/09/2017 17:03

Beste Rudi, we doen in dit geval verslag van een rapport van derden en nemen hun conclusies over. We hebben daar verder geen commentaar bij gegeven.
Persoonlijk kan ik (Ewoud Butter) me zeer goed voorstellen dat het voor orthodox gelovigen wel degelijk lastiger integreren is op de arbeidsmarkt, maar dat blijkt dus niet uit dit onderzoek volgens het artikel van MO.

Rudi Dierick - 03/09/2017 21:39

Methodologisch klopt er iets niet: als deze site het over negatieve kritiek op de moslims heeft, dan wordt al eens gezegd dat er niet één islam bestaat en dat er dus niet veralgemeend mag worden. maar als er iets positief verteld wordt, dan is de veralgemening tot 'de islam' plots volstrekt OK. Wat is het nu?