Onderzoek Pro Demos: Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

In achtergronden op 27-09-2012 | 21:32

Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: 9.462.223 kiezers hebben hun stem uitgebracht. Dat is 74,6% van de stemgerechtigden. 17.004 personen hebben blanco gestemd, 20.984 stemmen waren ongeldig. Wie hebben we gekozen als volksvertegenwoordigers?

Hoe ziet de Tweede Kamer er na de verkiezingen uit? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat heeft onderzoek gedaan naar de mate van diversiteit in de nieuwe Tweede Kamer. Gekeken is naar het aantal vrouwen in het parlement, het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond en de leeftijd van de parlementariërs. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die van eerdere Kamerverkiezingen en met de samenstelling van parlementen in andere Europese landen.

Hieronder de onderzoeksresultaten zoals die door Pro Demos zijn aangeboden aan Republiek Allochtonië.

Conclusies

• Minder vrouwen in de Tweede Kamer dan in 2010.
• PvdA-Kamerleden zowel in 2010 als in 2012 precies 50% vrouwen.
• Minder allochtone parlementariërs in 2012. Niet-westerse allochtonen zijn niet meer evenredig
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.
• De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. In vergelijking met enkele andere Europese landen is de
Tweede Kamer een ‘jonge’ kamer.
• 99 leden waren al Kamerlid voor de verkiezingen.

1. Vrouwen in de Tweede Kamer
Bij de verkiezingen in september 2012 zijn in totaal 58 vrouwen in het parlement gekozen; dat is in vergelijking met 2010 een lichte daling. In tabel 1 staan de percentages vrouwen van de laatste vier verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gezien het feit dat de samenleving voor 50% uit vrouwen bestaat en dat in het parlement 38% vrouw is, kunnen we concluderen dat vrouwen in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd zijn. De verschillen met andere landen in Europa zijn niet groot. In België en Spanje is het percentage vrouwen in het parlement hoger: 41% en 43%. Maar in de parlementen van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland is het aandeel vrouwen kleiner dan in de Nederlandse Tweede Kamer, respectievelijk 22%, 27% en 33%.

De verdeling naar politieke partijen ziet als volgt uit:

Van de zes grootste politieke partijen is bij de PvdA de man-vrouwverdeling het meest in evenwicht, met precies 50% vrouwen en 50% mannen in het parlement. Van deze zes partijen is de PVV de partij met het kleinste aantal vrouwen, slechts 20 % van de PVV-Kamerleden is vrouw. Als we de percentages van de zes grootste partijen vergelijken met de vorige verkiezingen in 2010, dan zien we dat de PvdA ook in 2010 50% vrouwen had in de Kamer. CDA en D66 vertonen een daling van het percentage vrouwelijke parlementariërs.

2. Diversiteit in etniciteit
Het aantal leden van de Tweede Kamer met een niet-westerse achtergrond2 is in 2012 gedaald. In 2010 was het aandeel allochtone parlementariërs een spiegel van de Nederlandse bevolking met ruim 11%. Toen waren niet-westerse allochtonen evenredig vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In 2012 is het aandeel gedaald naar 7,3%.

De verdeling per politieke partij staat in tabel 5. Opvallend is dat van de zes grootse politieke partijen dePvdA niet alleen bij de man-vrouwverdeling, maar ook aangaande etniciteit het meest divers is: 15,8% van de PvdA-Kamerleden heeft een niet-westerse achtergrond.

In tabel 6 staat de verdeling naar het land van herkomst:

3. Diversiteit in leeftijd
De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is 43,8 jaar. Vrijwel alle partijen zitten rond dat
gemiddelde, met uitzondering van de Partij voor de Dieren (iets lager) en 50Plus (veel hoger). Het
jongste Kamerlid is 24 jaar en lid van de SP. In vergelijking met andere Europese landen kunnen we concluderen dat Nederland een ‘jonge’ Tweede Kamer heeft. De gemiddelde leeftijd in het
parlement in België en Groot-Brittannië is 50 jaar, in Spanje 53, in Italië 54 en in Frankrijk 56 jaar.

Maar wat zegt de gemiddelde leeftijd precies? Het is interessant om ook te kijken naar de verdeling
in leeftijdscategorieën. Hoeveel mensen zitten in de Kamer die jonger zijn dan 30 jaar? Of hoeveel
ouder dan 60 jaar?

Zoals te verwachten was van een Kamer met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar, is de groep
Kamerleden tussen 41 en 50 jaar de grootste. Opvallend is dat de groep Kamerleden tussen 31 en 40 jaar duidelijk groter is dan de groep ouder dan 50. Dit versterkt de conclusie dat de Tweede Kamer in Nederland een relatief ‘jonge’ kamer is.

Ten slotte: 99 Kamerleden zaten al voor de verkiezingen in de Tweede Kamer, dus 51 personen zijn
nieuwe Kamerleden.
 

Bronnen:
www.kiesraad.nl
www.parlement.com
www.parlement.uk
www.politicalinsightmagazine.com
www.ipu.org
www.congreso.es
www.senaat.be
www.espresso.repubblica.it

Dit onderzoek is geschreven door Pro Demos, huis voor democratie en rechtsstaat en door Pro Demos aangeboden voor publicatie aan Republiek Allochtonië.

Links:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like onze facebookpagina. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over #tk2012, allochtone politici, diversiteit, onderzoek, pro demos, verkiezingen.

Delen:

Reacties


tibi - 04/09/2017 22:54

ben wel benieuwd naar een update en ook nieuwsgierig naar hoeveel er kinderen hebben, samenwonen of alleen staand zijn.