Opnieuw minder asielzoekers in 2017

In achtergronden door Ewoud Butter op 16-01-2018 | 21:10

De NOS  kopte: ‘Aantal asielaanvragen blijft gelijk’.  Klopt dat? Nee. De NOS rommelt net als de IND met cijfers en telt het aantal nareizigers (gezinsherenigers) op bij eerste asielaanvragers.

In 2017 hebben 14.716 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is minder dan in 2016 (18.171), 2015 (43.093) en 2014 (21.811). Dat blijkt uit cijfers van de IND.

Totale asielinstroom

Volgens de IND was de totale 'asielinstroom' (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 31.327 en daarmee iets lager dan in het jaar daarvoor (2016: 31.642). In vergelijking met de 'asielinstroom' de afgelopen 27 jaar is dat iets boven het gemiddelde van 25.701 per jaar. 

 

Syriërs vormden opnieuw de grootste groep, op ruime afstand gevolgd door asielzoekers uit Eritrea. 

Kritiek

Flip van Dyke heeft al vaak kritiek geuit op het gebruik van de term 'asielinstroom'. 

Onder andere in dit artikel legt hij dat helder uit. 

Nareizigers

Volgens de IND was het totaal aantal personen dat in 2017 in het kader van nareis (gezinshereniging) naar Nederland kwam, gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 14.490 tegen 2016: 11.814). 

De vraag is of ook deze bewering van de IND een zuiver beeld geeft.

Zo stelt Martijn van der Linden, persvoorlichter van VluchtelingenWerk dat de cijfers over gezinsherenigers meer iets zeggen over het moment dat de IND aanvragen behandeld dan over het moment dat aanvragen worden ingediend. Van der Linden op twitter: 

Eerste asielaanvragen

De eerste asielaanvragen geven waarschijnlijk een betrouwbaarder beeld van de ontwikkeling van het aantal asielzoekers. Deze cijfers zijn alleen van de afgelopen 10 jaar bekend en zien er als volgt uit:

De meeste eerste asielaanvragen waren ook in 2017 afkomstig van mensen uit Syrië: het ging om 2200 mensen, gevolgd door Eritrea, Marokko en Algerije. Mensen uit de laatste twee landen maken overigens in bijna alle gevallen geen kans op een verblijfsvergunning en zullen het land moeten verlaten. 

Bron van de meeste cijfers: IND

Update

Bekijk na lezing van dit bericht en de link naar het artikel van Flip van Dyke, de berichtgeving vandaag van de NOS die kopt Aantal asielaanvragen in Nederland blijft gelijk. Niet dus. 

Zie ook:

Feiten en cijfers (Vluchtelingenwerk)

Welke rechten en plichten hebben asielzoekers in Nederland? (KIS)


Meer over asiel, asielzoekers, vluchtelingen.

Delen: