Overheid neemt te weinig vluchtelingen in dienst

In achtergronden op 10-10-2011 | 20:01

Vluchtelingen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in banen bij de overheid. Van de werkende vluchtelingen heeft slechts 2 procent een baan bij de overheid ten opzichte van 15 procent onder autochtonen. Dat blijkt uit onderzoek dat het CBS in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland heeft gedaan. "Ik roep overheidsinstanties op meer vluchtelingen in dienst te nemen", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Overheden met een diversiteitsbeleid kijken of ze voldoende allochtonen in dienst hebben, niet of ze genoeg vluchtelingen op de loonlijst hebben staan.
Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag in een reactie op een oproep van VluchtelingenWerk Nederland.

Uit het zondag gepubliceerd onderzoek van het CBS  blijkt dat slechts 2 procent van de vluchtelingen met een baan voor de overheid werkt. Onder autochtonen is dat 15 procent. “Het Rijk zegt het belangrijk te vinden dat overheidsorganisaties diverser worden, maar nu blijkt dat de overheidssector als werkgever hierin tekortschiet”, aldus VluchtelingenWerk-directeur Dorine Manson op de site van de organsiatie.. “Vluchtelingen moeten vanaf de grond hun leven opnieuw opbouwen. Het is teleurstellend te zien dat de overheid niet thuisgeeft als werkgever.” Vluchtelingen werken voornamelijk in het bedrijfsleven in onzekere uitzendbanen.

De zegsman van Binnenlandse Zaken zei verder tegenover Nu.nl dat Vluchtelingenwerk de indruk wekt dat het doel van diversiteitsbeleid is om groepen met een achterstand te helpen. Dat is volgens hem echter niet zo. Een representatief personeelsbestand is simpelweg goed voor een organisatie, aldus de woordvoerder.Het huidige kabinet heeft een einde gemaakt aan het diversiteits- en voorkeursbeleid. Dat betekent dat het geen doelstellingen heeft over het aantal allochtonen en vrouwen dat bij de overheid in dienst is.

Onderzoek
De populatie vluchtelingen in dit onderzoek bestaat uit personen die tussen 2000 en 2010 asiel hebben aangevraagd in Nederland, een verblijfsvergunning hebben gekregen en ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie. Vluchtelingen die langer in Nederland verblijven, hebben vaker een baan.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat een op de drie vluchtelingen werk heeft. Bij autochtonen is dat twee op de drie, bij niet-westerse allochtonen 45 procent. 
Vluchtelingen uit China (57 procent), Sierra Leone (52 procent) en Angola (48 procent) hebben relatief vaak een baan. Bij Somaliërs (17 procent) en Irakezen (27 procent) is dat juist niet vaak het geval. Dat komt onder meer doordat zij vaak nog maar kort in Nederland zijn.
Bijna twee op de drie vluchtelingen met werk heeft een tijdelijk contract. Uit de cijfers blijkt verder dat uit hun land van herkomst gevluchte personen vaak afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering: 40 procent heeft er een.

Ga voor meer informatie en cijfers naar de online IntegratieBarometer van VluchtelingenWerk

Kijk voor onderzoek de databank onderzoek integratie

 


Meer over asiel, onderzoek, vluchtelingen, werk, werkloosheid.

Delen: