Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

In achtergronden door Ewoud Butter op 30-08-2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

1. Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

De Rotterdamse kenniscentra Diversiteit, Emancipatie (Dona Daria), Homo-emancipatie (RotterdamV) en Gelijke Behandeling (RADAR) hebben gezamenlijk de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie opgezet: www.kennisbankdiversiteitenemancipatie.nl.

Hierin vindt u inmiddels meer dan 42.000 titels, artikelen, beeldmateriaal, DVD's en boeken.

De vier hoofdthema’s van de Kennisbank zijn:

  1. het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse groepen in de samenleving zoals etnische en religieuze minderheden; vrouwen; lhbt's, ouderen, mensen met een beperking ;
  2. maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen diversiteit zoals etnische diversiteit, genderdiversiteit, seksuele diversiteit ;
  3. discriminatie en achterstelling van diverse groepen in de samenleving;
  4. de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken.

Ga naar de Kennisbank

2. Inventarisaties lopend en afgerond onderzoek door Erik van den Bergh,

Erik van den Bergh is beleidsmedewerker bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. In zijn vrije tijd maakt hij overzichten met proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek.  Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) publiceert met regelmaat zijn overichten. 

De onderzoeken uit Nederland zijn geordend in categorieen als beleid & praktijk, onderwijs, religie & traditie en gezondheidszorg.

Download de onderzoekslijst van 2016 (eerste helft), de onderzoekslijst 2015 en onderzoekslijst 2014.

Zie ook de lijsten op de website van KIS met verwijzingen naar o.a. proza, poëzie, essays, biografieën, fotoboeken, thrillers, jeugdliteratuur en kookboeken die betrekking hebben op vluchtelingen en migranten in Nederland.

De lijsten met referenties naar publicaties en literatuur zijn nooit volledig. Aanvullingen zijn daarom welkom. Heeft u een suggestie? Stuur een e-mail naar Erik van den Bergh: e.vandenbergh@uaf.nl.

3. Vijf eeuwen migratie

Naar schatting heeft 98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders. Op de website vijfeeuwenmigratie vind je informatie over de geschiedenis van migranten immigratie in Nederland tussen 1580-heden.

Vijfeeuwenmigratie.nl is een project van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), partner in het CGM, zorgt voor de facilitaire kant van het project

Zoek gericht naar verhalen, foto's, voorwerpen, filmpjes, documenten en wetenschappelijke artikelen in de zoekmachine.

4. Onderzoek naar islam in Nederland

Op de website polderislam.nl hebben de aan Republiek Allochtonië verbonden redacteuren Roemer van Oordt en Ewoud Butter een overzicht gemaakt van onderzoek aan verschillende universiteiten in Nederland  naar de positie van de islam en moslims in Nederland.

Hieronder meer informatie over:

Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS) (interuniversitair)
Het NWO-programma - Religie in de moderne samenleving
Onderzoek buiten de universiteiten
Meer
 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over discriminatie, diversiteit, ewoud butter, integratie, islam, migratie, onderzoek, republiek allochtonië.

Delen: