Polarisatie, radicalisering en discriminatie in Noord-Holland

In achtergronden door Ewoud Butter op 15-12-2010 | 06:03

In opdracht van de provincie Noord-Holland is ACB Kenniscentrum vorig jaar gestart met een monitor, waaruit duidelijk moest worden in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, migrantenorganisaties) in hun werkgebied processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie tegenkomen.


Ook moest duidelijk worden welke gemeenten op deze terreinen beleid en projecten ontwikkelen,of er al sprake is van good practices en of er behoefte bestaat aan ondersteuning. In 2009 heeft ACB Kenniscentrum in samenwerking met Primo nh en drie antidiscriminatiebureaus de eerste verkennende nulmeting uitgebracht. Hierin worden de omvang van het probleem, beleid en good practices globaal weergegeven. De belangrijkste conclusies uit 2009 worden verderop in dit hoofdstuk samengevat.

Deze rapportage brengen Lisa Arts, Fenna Ulichki en Ewoud Butter (redactie) verslag van deel 2 van de monitor, waarmee ACB Kenniscentrum eind 2009 is gestart. Het is een weergave van de resultaten die uit desk-research, gesprekken/interviews en een expertmeeting zijn verkregen. De resultaten vormen een actualisatie en aanvulling op de resultaten van vorig jaar.

U kunt de monitor hier (pdf) downloaden.


Meer over acb kenniscentrum, discriminatie, ewoud butter, fenna ulichki, lisa arts, noord-holland, onderzoek, polarisatie, radicalisering.

Delen: