Politie ontvangt 46 meldingen over etnisch profileren. Is dat weinig?

In achtergronden door Ewoud Butter op 23-04-2018 | 08:44

De politie liet vorige week weten dat er sinds december 2016 via de politie app 46 meldingen zijn ontvangen van mensen die de indruk hadden hadden dat hun achtergrond een rol speelde bij een politiecontrole.
Is dat weinig?

Ieder die vermoedt etnisch geprofileerd te zijn, kan dat sinds december 2016 melden via de politieapp. Deze app werd ruim een jaar geleden uitgebreid met een klachtenmodule.

Diverse media meldden dat het om 'weinig' meldingen gaat, of 'nauwelijks' meldingen. Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de politie, plaatst dat op de site van de politie al enigszins in perspectief:

‘In 2017 heeft de politie in totaal 46 klachten over etnisch profileren ontvangen. Ten opzichte van de – naar schatting – tienduizenden controles die wij jaarlijks doen, wordt er dus weinig geklaagd. Tot voor kort hadden we onvoldoende zicht op de omvang van deze problematiek. Dankzij de app hebben we daar nu meer zicht op. Maar dit cijfer zegt lang niet alles. Er zullen bijvoorbeeld mensen zijn die geen klacht indienen, omdat ze niet geloven dat de politie er ook écht iets mee doet. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: meld vooral uw klacht. We gaan daar serieus mee aan de slag en het helpt ons.’

Het aantal van 46 klachten zegt eigenlijk weinig tot niets. Behalve dat er mensen zijn die geen vertrouwen hebben dat de politie iets met hun klacht doet, is het om dit aantal te kunnen beoordelen ook relevant om bijvoorbeeld te weten hoeveel Nederlanders:

  1. weten wat etnisch profileren is en dat ze hiertegen een klacht kunnen indienen
  2. de politie app op hun mobiele telefoon hebben (de app staat bijvoorbeeld niet bij de top 200 gratis apps in de Appstore van Apple)
  3. weten dat er op deze app melding gemaakt kan worden van etnisch profileren 
  4. gebruik willen maken van deze app van de politie of liever de voorkeur geven aan een andere partij om melding te maken van etnisch profileren
  5. over andere zaken dan etnisch profileren bij de politie een klacht indienen. 

Allemaal relevante gegevens die niet door de politie zijn gegeven. En de media laten na hiernaar te vragen.  

Reactie Control Alt Delete 

Control Alt Delete zet zich al jaren in tegen etnisch profileren en verklaart op de site van de organisatie onder andere:

In de nieuwsberichten van de NOSNU.nl en Telegraaf staat helemaal niets over de inhoud van de klachten. Ook in het persbericht dat de politie uitstuurde staat hier niets over in. Zo kunnen we niet beoordelen waar deze 46 klachten over gaan: wat is er gebeurd? Gaat het over verkeerscontroles, staandehoudingen op straat, aanhoudingen? Welke impact had het op mensen? En vooral: wat maakte dat zij klaagden over etnisch profileren?

Het verloop
Van de 46 klachten zijn er 31 "naar tevredenheid" afgerond. Hoe weet de politie dat? Wij spreken veel mensen die afhaken in de klachtenprocedure omdat ze niet geloven in een onafhankelijke behandeling. Hier staat alleen maar dat 31 mensen hun klacht niet hebben doorgezet naar de klachtencommissie. Dat wil niet zeggen dat ze tevreden zijn.

Er staat overigens niet in het persbericht dat er al sinds september een proef loopt met onafhankelijke klachtbemiddelaars van de nationale ombudsman. Waarom heeft de politie er voor gekozen om hier niets over te schrijven? Is deze interventie succesvol en hoe wordt dit geëvalueerd?

Het gevolg
In het persbericht staat: "Bewust etnisch profileren is discriminatie. En voor discriminatie zijn de afgelopen jaren disciplinaire straffen uitgedeeld." De politie is weinig mededeelzaam over waarvoor agenten een straf krijgen. We roepen de media op om hierover door te vragen: welke straffen zijn er uitgedeeld en waarvoor? Zijn er agenten gestraft vanwege bewust etnisch profileren? Welke straf hebben deze agenten gekregen?

Conclusie
Politie en media geven geen duiding van de inhoud van de klachten en er is onduidelijkheid over het verloop van de klachten. Ondanks dat er wel wordt gemeld dat er disciplinaire maatregelen genomen zijn, wordt niet duidelijk welke sancties dat zijn. Het is terecht dat de politie zegt dat deze 46 klachten geen indicatie zijn voor de omvang van het probleem - het probleem is veeleer dat mensen niet klagen over een onrechtvaardige behandeling. Lees hier waarom mensen niet klagen

Deze vragen hebben we uiteraard ook neergelegd bij de politie - zodra we antwoord hebben zullen we een update plaatsen.

Meer over etnisch profileren.

 


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over etnisch profileren, factcheck, politie.

Delen: