Risico op verdere segregatie in Amsterdam

In achtergronden op 03-04-2012 | 18:05

Autochtone en Marokkaanse Amsterdammers zouden, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten kunnen gaan mijden. Zo waarschuwt het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in een rapport over woonvoorkeuren van jongeren.

Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen, het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren daarentegen zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost, maar hebben tegelijk een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten; hierdoor vallen grote delen van het centrum en Zuid af.

Tweederde deel van de thuiswonende Amsterdamse jongeren is op zoek naar eigen woonruimte. Allochtone en autochtone jongeren gaan op dezelfde leeftijd het huis uit.

Hoe traditioneler jongeren denken over uit huis gaan, hoe minder vaak zij al willen verhuizen. Autochtone jongeren zijn over het algemeen progressief, bij Surinaamse jongeren zijn er zowel jongeren met meer traditionele opvattingen als jongeren met meer progressieve opvattingen te vinden. Bij de Turkse jongeren ligt de nadruk op meer traditionele opvattingen en Marokkaanse jongeren zijn nog traditioneler. Zo vindt bijvoorbeeld 40% van de Turkse en Marokkaanse jongeren dat kinderen beter thuis kunnen blijven wonen tot zij gaan trouwen, ten opzichte van 11% van de Surinaamse en 4% van de autochtone jongeren.

Het onderzoek is hier (pdf) te lezen.

Bronnen: Parool en O+S

Meer over segregatie op dit blog hierMeer over amsterdam, jongeren, O+s, onderzoek, segregatie, wonen.

Delen: