''Risico’s voor ontwikkeling van alleenstaande jonge asielzoekers onvoldoende bewaakt'

In achtergronden op 24-10-2011 | 08:29

Jonge asielzoekers die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen, kunnen door hun voogden onvoldoende beschermd worden tegen risico's voor de ontwikkeling van deze kinderen. Ook is er te weinig contact met de voogden in de eerste weken van het verblijf in Nederland. De opvang in grootschalige locaties en campussen sluit niet aan bij wat deze jongeren nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de wijze waarop voogdijinstelling Nidos haar voogdijtaak uitoefent.

Defence for Children ondersteunt de aanbevelingen van de Inspectie en pleit er bij de Nederlandse overheid voor dat voogden meer tijd en middelen krijgen. Daarnaast zou de belangrijke rol en verantwoordelijkheid van voogden meer gerespecteerd en erkend moeten worden door de Nederlandse autoriteiten en vreemdelingenrechters.

Elk jaar komen honderden kinderen zonder hun ouders naar Nederland. Zij zijn gevlucht of zijn hier naartoe gestuurd om een betere toekomst te krijgen. Bij aankomst in Nederland wacht geen warm onthaal. Er komt veel op deze jongeren af en zij lijken eerst als vreemdeling gezien te worden en daarna pas als kind dat recht heeft op extra bescherming zoals artikel 20 van het Kinderrechtenverdrag voorschrijft. In de achtbaan van indrukken, angst voor het nieuwe en heimwee naar familie en land van herkomst, krijgen de kinderen een voogd toegewezen van voogdijinstelling Nidos. Het is de taak van Nidos om op te komen voor hun belangen. Nidos heeft de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden vergelijkbaar met die van een ouder. 

Lees verder op de site van Defence for Children.
 


Meer over ama's, asielzoekers, defence for children, jonge asielzoekers, kinderen, onderzoek, vluchtelingen.

Delen: