SMN presenteert handreiking bespreekbaar maken radicalisering

In achtergronden door Ewoud Butter op 25-04-2017 | 17:17

Op zondag 23 april presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) de handreiking ‘In gesprek met ouders over radicalisering’. Tijdens een drukbezochte eindconferentie in Utrecht nam Mark Roscam Abbing, directeur Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de publicatie in ontvangst.

De handreiking is geschreven op basis van de ervaringen van het SMN en enkele betrokken partners in het kader van het project Weerbaarheid tegen jihadistische radicalisering. De methodiek is geschreven om Marokkaans-Nederlandse organisaties, maar ook beleidsmakers en professionals te ondersteunen bij het organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.

Tijdens de conferentie is ook stilgestaan bij de resultaten en de lessen van het project. Het SMN trainde onder andere 100 sleutelpersonen en organiseerde samen met lokale Marokkaans-Nederlandse organisaties 30 bijeenkomsten waarbij in totaal 1460 ouders zijn voorgelicht.“Hiermee is het vraagstuk van radicalisering voor een groot deel uit de taboesfeer gehaald en bespreekbaar gemaakt”, aldus Bouchaib Saadane, voorzitter van het SMN. Wel geven veel sleutelpersonen aan behoefte te hebben aan vervolg en verdieping. Ook wil men elkaar blijven ontmoeten om van elkaar te leren om zodoende een krachtige alliantie te kunnen vormen voor maatschappelijke binding en tegen radicalisering.

Tot slot sprak de voorzitter van het SMN zijn dank uit voor de bijdrage van de sleutelpersonen en andere betrokkenen aan het project.

De handreiking In gesprek met ouders over radicalisering, die geschreven is door Ewoud Butter en Habib el Kaddouri is te downloaden op http://weerbaarheid.smn.nl/handreiking/


Meer artikelen over radicalisering op Republiek Allochtonië hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over ewoud butter, habib el kaddouri, onderzoek, radicalisering, smn.

Delen: