Steeds meer Marokkaanse Nederlanders actief tegen radicalisering

In achtergronden door Ewoud Butter op 09-03-2016 | 11:49

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.
Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Het SMN publiceerde eerder deze week ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering.

Uit de Quickscan blijkt dat veel van de initiatieven, religieus en niet religieus, de afgelopen jaren van start zijn gegaan nadat bekend werd dat Marokkaans-Nederlandse jongeren naar Syrië waren vertrokken om daar te strijden met IS. Het gevoel van urgentie om zich in te zetten tegen radicalisering is toegenomen, mede door het groeiende aantal Syriëgangers en vanuit verontwaardiging over het feit dat extremisten de islam in een negatief daglicht plaatsen.
De initiatiefnemers willen met hun activiteiten vooral jongeren en ouders bewust maken van de gevaren van radicalisering zodat het eerder gesignaleerd en aangepakt wordt. Ook willen ze deze groepen weerbaarder maken tegen radicalisering.

Sommigen richten zich op identiteitsvorming en informatie over de islam, anderen richten zich op het equiperen van professionals uit de omgev- ing van mogelijk radicaliserende jongeren, op het vergoten van het bewustzijn van buurtbewoners, vrijwilligers en sleutelfiguren of op sociale cohesie, debat en dialoog. Er is in vergelijking met een aantal jaar geleden meer aandacht voor ouders, waaronder ook geregeld ouders van bekeerlingen.

Er worden veel voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar achtergrondinformatie over radicalisering in brede zin wordt gegeven en tweederde organiseert discussiebijeenkomsten of debatten. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk en het bieden van individuele begeleiding of advies. Andere activiteiten die vaak genoemd worden zijn trainingen, adviseren van professionals, lezingen, online activiteiten en het maken en verspreiden van cursus-, les- of communicatiemateriaal.

In vergelijking met een aantal jaren geleden is er meer aandacht voor de rol van de religieuze component bij radicalisering. Er is veel behoefte aan een krachtiger theologisch weerwoord, maar tegelijkertijd ontbeert het veel initiatieven aan de theologische kennis en de middelen om deze concurrentiestrijd met extremisten aan te gaan.

De QuickScan maakt deel uit van het programma ‘Weerbaarheid tegen radicalisering’ dat het SMN uitvoert om de weerbaarheid tegen radicalisering van de Marokkaanse gemeenschap te versterken. De Quickscan is geschreven door Ewoud Butter en Habib el Kaddouri.

Lees ook het artikel van Ewoud Butter over de Quickscan op zijn blog.

Factsheet Hulplijn Radicalisering

Eerder deze week presenteerde het SMN ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering. Bij deze hulplijn zijn in een jaar 552 hulpverzoeken binnengekomen. In 94 gevallen was de radicalisatie zo serieus dat ouders werden ondersteund door een vertrouwenspersoon.

Hiervan:

  • ging het 66 keer om een persoon van 18 jaar of ouder, tegenover 28 minderjarigen.
  • waren 52 man en 42 vrouw.
  • was 45 procent van Marokkaanse afkomst en in 28 procent van de gevallen betrof het een autochtone Nederlander.
  • kwamen er 31 uit Zuid-Holland, 12 uit de provincie Utrecht en 9 uit de provincie Noord-Holland


Het SMN heeft de indruk dat de aantrekkingskracht van terreurbeweging Islamitische Staat op jongeren afneemt. Dat heeft mogelijk te maken met berichten over de leefomstandigheden onder jihadisten in Irak en Syrië en executies.

Links:

De Quickscan Marokkaanse initiatieven tegen radicalisering (pdf)
Factsheet Hulplijn radicalisering

Meer over radicalisering op dit blog hier

Kijk ook over dit onderwerp op polderislam.nl

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over ewoud butter, habib el kaddouri, hulpllijn radicalisering, jongeren, onderzoek, radicalisering, smn.

Delen: