Talent jonge vluchtelingen blijft te vaak onbenut

In achtergronden op 23-06-2016 | 10:08

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen op de arbeidsmarkt is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie.

Het Nederlandse schoolsysteem is voor jonge nieuwkomers in het begin moeilijk te doorgronden. Dat komt naar voren uit het verkennende onderzoek waar professionals uit het onderwijs en gemeenten evenals de jongeren zelf zijn geïnterviewd. Het verkennende onderzoek spitst zich toe op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar die nieuw zijn in Nederland. De doelgroep bestaat uit vluchtelingen met een status, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en jonge niet-westerse nieuwkomers. Allen verblijven korter dan vijf jaar in Nederland.
Informatievoorziening schiet tekort

De jonge nieuwkomers geven aan dat ze zelf vaak hebben moeten uitvinden hoe de verschillende schoolniveaus in elkaar steken. Het lijkt erop dat nieuwkomers daardoor allemaal hetzelfde pad in het onderwijs moeten volgen.

De informatievoorziening over vervolgopleidingen moet beter, bevelen de onderzoekers aan. De begeleiding die scholen nu aanbieden, is vaak onvoldoende.

Met de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Sommige gemeenten zijn hierin heel actief, anderen richten zich nog vooral op huisvesting. De onderzoekers raden een integrale aanpak aan die zich richt op het snel aanbieden van geschikte woonruimte in combinatie met activering en scholing voor zowel laag-, midden- als hoogopgeleiden.

Lees meer op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

Lees het onderzoeksrapport hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over Eritreeërs, integratie, KIS, onderzoek, Syriërs, taal, vluchtelingen, werk.

Delen: