Terugkijken: Pim Fortuyn in gesprek met Nederlandse Moslimomroep (NMO)

In achtergronden door Ewoud Butter op 06-05-2017 | 21:49

Vandaag is het 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Het was de eerste politieke moord in Nederland sinds eeuwen.

In het voorjaar van 2002, nadat hij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam had gewonnen en kort voordat hij werd vermoord door Volkert van der Graaf, had actrice Nazmiye Oral namens de Nederlandse Moslimomroep (NMO) een gesprek met hem.

Het werd een soms wat ongemakkelijk gesprek, maar is de moeite waard om nog eens terug te kijken.

 

Meer:


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over achtergrond, nazmiye oral, nmo, pim fortuyn.

Delen:

Reacties


henk de hondt - 14/05/2017 23:23

Inderdaad intellectueel ongelijkwaardige gesprekpartners. Hoewel de reageerder zelf ook wat achterblijft met de beheersing van de Nederlandse taal ("hoe angst het bewustzijn vernauwd met een d op het eind) . Interviewster vraagt niet door hoe deze intergratie concreet tot stand moet komen,.Wat b.v. de actieve rol van Nederlanders zou kunnen zijn om Moslims uit hun maatschappeiljke achterstandspositie te halen, en hoe de Grondwet zich verhoudt tot het aanzetten van uitsluiting van een bevolkingsgroep op grond van geloof.Er waren flink wat kanttekeningen te maken, zoals b.v..de voorstelling van het kapitalisme van Fortuyn als grondslag van een ideale samenleving.De niet terzake doende uitweiding over Japan , in de opgeworpen discussie, had een assertievere gesprekspartner al direct afgesneden.

mw. R.A.Eijkelboom - 09/05/2017 21:37

Pim Fortuyn kon charmant zijn, als je hem gelijk gaf, maar owee als je een mening had die hem niet aanstond, dan kon hij zeer neerbuigend doen en die houding zag ik ook weer terug in het interview.

Hij was ook altijd negatief richting mensen in de bijstand.

Meike - 09/05/2017 11:03

Reactie op link naar interview Pim Fortuyn (nooit eerder gezien):
Tenenkrommend, een gesprek over zo'n belangrijk onderwerp, gevoerd door ongelijkwaardige gesprekspartners. Dat Fortuyn wordt geïnterviewd door iemand niet niet in staat lijkt, of niet bereid lijkt, hem te begrijpen, terwijl hij zich rustig, helder en consistent uitdrukt in zeer begrijpelijk Nederlands. Een interviewer die vaak noch inhoudelijk, noch gesprekstechnisch correct reageert op wat Fortuyn stelt. Maar dit gesprek demonstreert misschien wel heel goed het probleem waar Fortuyn het over heeft en laat zien welke moeilijkheden zich voordoen bij een poging het op te lossen. En hoe angst het bewustzijn vernauwd. Leerzame materie. Bedankt!