Trouwen? Als het maar niet met een Marokkaan is

In achtergronden op 30-01-2011 | 14:02

Autochtone Nederlanders hebben de meeste weerstand tegen een interetnisch huwelijk met een Marokkaanse Nederlander. De minste weerstand bestaat tegenover een interetnisch huwelijk met een Surinaamse Nederlander. Andersom gaat dit net zo op: Antilliaanse en Surinaams Nederlanders staan veel welwillender tegenover een gemengd huwelijk dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Dit blijkt uit een onderzoek van Willem Huijnk van de Universiteit Utrecht, waar ruim 8.000 autochtone Nederlanders en 1.400 migranten aan meewerkten. Hoe hechter de familiebanden zijn, hoe groter de weerstand tegen een gemengd huwelijk. Huijnk: “Familieleden (met hechte familiebanden, red.) zijn geneigd om ‘vreemdelingen’ buiten de familie te houden.” Dit geldt voor zowel de autochtone als de allochtone Nederlander. "De gedachte is dat mensen met een
verschillende etnisch-culturele achtergrond als een bedreiging kunnen worden gezien voor de culturele identiteit en solidariteit van de groep, in dit geval de familie", verduidelijkt Huijnk.

Huijnk onderzocht ook welke factoren bijdragen aan de sociaal-culturele integratie van migranten. Een belangrijke conclusie is dat contacten met familieleden in Nederland en in het
land van herkomst niet van invloed zijn op de houding tegenover sociaal-culturele aanpassing.
Familierelaties, bijvoorbeeld in het land van herkomst, vormen dus geen obstakel voor de integratie van migranten.

Uit het proefschrift bleek verder dat migranten die tijdens hun jeugd een warme, ondersteunende band hadden met hun ouders meer open staan voor sociaal-culturele aanpassing. "Ouderlijke warmte en affectie kunnen de
ontwikkeling van gevoelens van veiligheid, zelfverzekerdheid en algemeen vertrouwen stimuleren. Deze gevoelens kunnen een naar binnen gekeerde, gesloten oriëntatie beperken, en de aanpassing aan een nieuwe en onbekende omgeving bevorderen", aldus Huijnk.

Taal

Ook de Nederlandse taalvaardigheid ook een belangrijke factor voor de sociaal-culturele integratie. Huijnk stelde vast dat migranten uit families waar meer Nederlands wordt gesproken, een positievere houding hebben ten aanzien van sociaal-culturele aanpassing.

Bron: persbericht universiteit van utrecht


Meer over huwelijk, integratie, interetnisch, marokkaans, nederlands, onderzoek, sociaal-culturele integratie, taal, trouwen.

Delen: