Tweederde van Turkse en Marokkaanse Nederlanders overweegt te stemmen op kandidaat met zelfde etnische achtergrond

In achtergronden op 09-03-2017 | 14:42

Van de Turkse Nederlanders heeft maar 16 procent vertrouwen in de politiek. Bij Marokkaanse Nederlanders ligt dit percentage op 40.

Tweederde van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders overweegt te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Turkse Nederlanders verwachten vaker op een kandidaat te stemmen met eenzelfde etnische achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders. Van de Marokkaanse Nederlanders geeft een groter deel aan misschien op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond te gaan stemmen.
Vooral ouderen en lager opgeleiden zijn gevoelig voor de etnische achtergrond van een politicus.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Ipsos ondervroeg in samenwerking met het Opiniehuis ruim 400 Turkse Nederlanders en 400 Marokkaanse Nederlanders. 

Het zou interessant zijn om, ter vergelijking, te lezen hoeveel andere bevolkingsgroepen, waaronder ook autochtone Nederlanders, overwegen te stemmen op iemand uit dezelfde groep. Die informatie ontbreekt.   

De NOS trekt de volgende conclusies uit het onderzoek:

  • Turkse Nederlanders voelen zich veel meer geaccepteerd in Nederland, maar zijn beduidend minder geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. Een derde van de Turken heeft er helemaal geen belangstelling voor. Zij vinden de Turkse politiek belangrijker.
  • Van de Marokkaanse Nederlanders is 37 procent juist sterk geïnteresseerd in de Nederlandse politiek, ongeveer net zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Marokkaanse Nederlanders voelen zich ook meer betrokken bij Nederland, maar voelen zich minder geaccepteerd dan Turkse Nederlanders.
  • Beide bevolkingsgroepen maken zich het meest zorgen over discriminatie en verdeeldheid in de samenleving: meer dan 60 procent noemt dat als grote zorgen. Marokkaanse Nederlanders bepalen op grond hiervan ook hun partijkeuze.
  • Marokkaanse Nederlanders vinden  godsdienstvrijheid, normen en waarden en gezondheidszorg verder erg belangrijk.
  • Voor Turkse Nederlanders zijn  terrorisme, buitenlandse politiek en sociale zekerheid en uitkeringen belangrijke onderwerpen op grond waarvan ze hun stem bepalen.
  • De meeste Marokkanen en Turken voelen zich meer Marokkaans en Turks dan Nederlands. 
  • Inkomen, beroep en geloof spelen over het algemeen maar een beperkte rol bij de partijkeuze. Frequente moskeebezoekers nemen hun godsdienst ook in enige mate mee in hun voorkeur.

Lees het hele onderzoek hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, marokkaanse nederlanders, onderzoek, turkse nederlanders, verkiezingen.

Delen: